Vị trí tiền vệ là khu vực ít bị ảnh hưởng do việc tăng lương, lác đác có thêm vài nhân tố mới. Tuy nhiên xoay quanh vẫn là những vị thần sức mạnh trong game