Không có quá nhiều sự thay đổi trong vị trí tiền đạo. tuy nhiên ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có một vài nhân tố mới như Essien hay Veron