Sau 5 ngày update mùa giải mới và gameplay mới, việc lựa chọn cầu thủ đã có những thay đổi rõ rệt nhất là ở vị trí trung vệ. Các HLV đã ưu tiên chọn những CB có tốc độ và phản ứng cao. Bên cạnh đó việc nâng lương lên 210 cũng giúp cho các vị trí hậu vệ cánh được nâng cấp khá nhiều.