Thái Lan có lối đá gần giống với Việt Nam chúng ta. Hãy cùng xem sau khi cập nhật gameplay thì các bạn Thái sử dụng và đá các sơ đồ chiến thuật nào nhé.

Top 1

Top 2


Top 3

Top 4

Top 5


Top 6

Top 7

Top 8


Top 9


Top 10