Có vẻ như gameplay 8.0 chẳng hề ảnh hướng gì đến chế độ GLXH khi mà sơ đồ 5-2-3 vẫn đang thống trị toàn bộ bảng xếp hạng các nước phát hành FO4. Chúng ta cũng điểm qua top 10 GLXH của Thái lan tuần qua

Top 1


Top 2


Top 3Top 4


Top 5


Top 6Top 7


Top 8


Top 9Top 10