Fo4vn xin được gửi tới các bạn bảng xếp hạng 10 đội hình hiện đứng đầu bảng xếp hạng 1vs1 của FIFA Online 4 Hàn Quốc tuần này - 26.6.2022. Thứ hạng được lấy vào thời điểm viết bài, nên có thể thay đổi sau đó

Top 1


Top 2

ST của đội hình này Eusebio  CAP

Top 3


Top 4

Top 5


Top 6

Top 7


Top 8


Top 9

Top 10