Kết thúc tuần thứ 3 với việc bắt đầu một mùa giải mới của chế độ GLXH. Mời các bạn đến với 10 HLV top đầu của bảng xếp hạng tuần qua ( tuần 3 - 23.1.2022 )

Top 1


Top 2

Top 3


Top 4


Top 5


Top 6


Top 7


Top 8


Top 9


Top 10