Từ ngày 15.3 -31.3 Garena cho ra mắt chuỗi sản phẩm tháng 3 với những phẩn thưởng vô cùng hấp dẫn.

Tổng số FC cần là 2400FC.

Tuy nhiên không rõ các thẻ trong gói này có ngon hãy không chúng ta sẽ cùng xem review của bạn Trần Hoàng Việt

Các bạn có thể xem clip chi tiết tại đây