Sau bản update hôm nay 1.4.2021 nhưng thay đổi về team color đã được áp dụng.

Cụ thể đó là việc hiệu ứng buff team sẽ được nâng cấp lên một chút. Đối với team color của đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ sẽ là Ovr + 4 cùng hai chỉ số thành phần +3. Các bạn có thể nhìn cụ thể dưới ảnh sau

Có thể thấy Nexon yêu cầu bạn phải sử dụng 11 cầu thủ để có thể kích hoạt bước 4 thay vì 10 như trước đây. Bước 4 hiện tại sẽ thành bước 3 của sau update.

Điều này cũng sẽ được áp dụng cho team mà không thuộc quốc gia hay clb nào.

Sự thay đổi còn ở chỉ số chi tiết được buff đối với mỗi câu lạc bộ. Cụ thể như sau

1. Ac Milan

Hiện tại : Lực sút + tạt bóng

Sau update : Tackle bóng + lấy bóng

2. Inter Mian

Hiện tại : Chọn vị trí + tạt bóng

Sau update : Dứt điểm + sút xa

3. Juventus

Hiện tại : Kèm người + Dứt điểm

Sau update : Khéo léo + Chuyền ngắn

4. PSG

Hiện tại : Rê bóng + tốc độ

Sau update : Rê bóng + giữ bóng

5. FC Barcelona

Hiện tại : Giữ bóng + Dứt điểm

Sau update : Chuyền ngắn + giữ bóng

6. Real Madrid

Hiện tại : Chuyền dài + Giữ bóng

Sau update : Tầm nhìn + rê bóng

7. Bayern Munich

Hiện tại : Rê bóng + dứt điểm

Sau update : Chuyền ngắn + lực sút

8. Borussia Dortmund

Hiện tại : Tốc độ + Rê bóng

Sau update : Rê bóng + giữ bóng

9. Liverpool

Hiện tại : Tốc độ + dứt điểm

Sau update : Tốc độ + phản ứng

10. Manchester United

Hiện tại : Sức mạnh + đánh đầu

Sau update : Tăng tốc + sút xa

11. MC

Hiện tại : Rê bóng + chuyền ngắn

Sau update : Tầm nhìn + chuyền ngắn

12. Chelsea

Hiện tại : Chuyền ngắn + rê bóng

Sau update : Giữ bóng + tạt bóng

13. Arsenal

Hiện tại : Tăng tốc + khéo léo

Sau update : Chuyền ngắn + khéo léo