Với việc ra mắt mùa giải những người hùng thầm lặng, chúng ta sẽ có được sự bổ sung cần thiết với những cầu thủ chất lượng, khi đã quá chán ngán với những con hàng quốc dân hiện nay

Chú ý : Beckham trong hình là mùa giải NTG, không phải mùa giải UP

Vidic cũng chỉ có mùa giải NTG