Rất nhiều bạn thắc mắc liệu mùa BTB thì CLB mình yêu thích sẽ có những cầu thủ nào và chỉ số chi tiết, chỉ số ẩn là gì thì đây sẽ là lời giải đáp cho các bạn