Những cầu thủ mùa BTB dành cho câu lạc bộ Real, đây cũng chính là CLB sở hữu số lượng cầu thủ cực lớn