Kỹ thuật xử lý bóng Fo4 – P.4

Huy Hùng 16/10/2018

Hôm nay chúng ta hãy cùng tham khảo một số kỹ thuật xử lý bóng của các cầu thủ có 5 sao kỹ thuật. Việc xử lý tốt các kỹ thuật 5 sao thực sự sẽ tạo nên sự hoa mỹ trong game cùng với đó là sự khó lường trong lối chơi khiến đối thủ khó theo kèm.

Kỹ thuật xử lý bóng 5 sao

– Elastico 

SHIFT + → ↘ ↓ ↙ ←

Một kỹ thuật lừa bóng bằng việc đưa bóng sang trái sau đó ngoặt nhanh sang phải

– Inelastico 

SHIFT + ← ↙ ↓ ↘ →

Khác với Elastico, Inelastico sử dụng má ngoài để lừa gạt đẩy bóng thay vì lòng trong như Elastico

– Triple Elastico

SHIFT + ↓ ↘ → ↘ ↓ ↙ ←

Thao tác phức tạp hơn Elastico thông thường.Pha đảo chân là 2 lần trước khi đổi hướng bóng.

– Cuộn bóng nhanh 

SHIFT + Giữ ↓

Kỹ thuật cuộn bóng qua lại với tốc độ cao

– Hocus Pocus 

SHIFT + ↓ ↙ ← ↙ ↓ ↘ →

Đặt một chân trước bóng và căn giữ nó. Lái bóng bằng chân ra sau, vặn bóng về hướng trước mặt theo đường xoắn