Kỹ thuật xử lý bóng FO4 – P.6

Huy Hùng 24/10/2018

Phần cuối trong seri Kỹ thuật xử lý bóng trong Fifa Online 4. Chúng ta hãy cùng tiếp tục với những kỹ năng 5 sao nhé.

Kỹ thuật xử lý bóng 5 sao

-Juggling Reserve Direction

C + Giữ ↓

-juggling Direction Left

C + giữ ←

-juggling Direction Right

C + Giữ →

Di chuyển bóng sang phải

-Juggling Around

SHIFT + phím định hướng (theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

 

-Air Elastico

SHIFT + Chạm → Chạm ←

Elastico trên không trung

-Tâng bóng cao qua đầu

C + Giữ ↑

Tâng bóng bay lên cao quá đầu