Kỹ thuật xử lý bóng FO4 – P.5

Huy Hùng 20/10/2018

Tiếp tục với seri Kỹ thuật xử lý bóng trong FIFA Online 4. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những kỹ thuật xử lý bóng 5 sao nhé

Kỹ thuật xử lý bóng 5 sao

-Lăn bóng sang phải và vuốt sang trái

SHIFT + Giữ → Nhấn ↑

Kỹ thuật cuộn một quả bóng vào lòng bàn chân sau đó vuốt sang hướng ngược lại để vượt qua đối thủ.

-Lăn bóng sang trái và vuốt sang phải

SHIFT + Giữ ← Nhấn ↑

Kỹ thuật cuộn một quả bóng vào lòng bàn chân sau đó vuốt sang hướng ngược lại để vượt qua đối thủ.

-Cuộn lừa bóng trái

SHIFT + Giữ ← Sau đó nhấn →

Cuộn bóng sang trái sau đó dừng đột ngột để lừa bóng

-Cuộn lừa bóng phải

SHIFT + Giữ → Sau đó nhấn ←

Cuộn bóng sang trái sau đó dừng đột ngột để lừa bóng

-Elastico trái

SHIFT + Nhấn ↓ ←

Một trong những kỹ thuật thường xuyên được sử dụng bởi Ronaldo. Đưa bóng ra sau và đánh gót theo hướng trước mặt và hơi chéo sang trái

-Elastico phải

SHIFT + Nhấn ↓ →

Một trong những kỹ thuật thường xuyên được sử dụng bởi Ronaldo. Đưa bóng ra sau và đánh gót theo hướng trước mặt và hơi chéo sang phải