Trước đây thì rất ít người để ý đến kỹ năng này, vì nó thực sự cũng không " hữu ích " cho lắm. Tuy nhiên sau khi cập nhật 8.0 thì mọi thứ đã thay đổi 100%

Giờ đây độ chính xác của các đường tạt bóng đã nhanh hơn, chính xác hơn. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để nói hết độ hữu ích của ký năng này.

có thể thấy trên ghi chú có đề tác dụng : Kỹ năng tạt bóng được cải thiện. Mà tạt bóng bằng phím A có 3 kiểu là A, AA và AAA. các bạn có thể xem tình huống sau

Có thể thấy khi ấn AA thì kỹ năng HLV này đã có tác dụng và đường bóng đi rất cong, vừa tầm với hướng di chuyển của tiền đạo phía trong. Đây có thể coi là một phương án tấn công mới, hiệu quả hơn là việc bạn thực hiện pha SS, WW hay ZS ở cự ly này.