# HLV Hạng Level Giá trị đội hình
1. NôngDânCàyChay Thế giới 3 147
6,999,330,000,000 BP
2. Farmer Tony Chuyên nghiệp 1 394
4,947,720,000,000 BP
3. DIHEsport ShinHW Chuyên nghiệp 1 731
4,587,530,000,000 BP
4. Farmer ÐùMá Thế giới 1 221
1,768,956,000,000 BP
5. Farmer RicharBin Chuyên nghiệp 1 354
1,637,350,570,000 BP
6. Sugar Daddy   Chuyên nghiệp 2 341
1,554,616,000,000 BP
7. CLGT Cày Chay Chuyên nghiệp 1 958
1,544,313,000,000 BP
8. Farmer MU CrisPA Huyền thoại 382
1,543,026,580,000 BP
9. PingPang8 Chuyên nghiệp 1 562
1,426,821,000,000 BP
10. SinOfPrideDennis Chuyên nghiệp 3 523
1,388,422,000,000 BP
11. ColinGod Chuyên nghiệp 3 716
1,267,880,000,000 BP
12. MUHD Bất Mãn Chuyên nghiệp 1 471
1,219,155,880,000 BP
13. FTV Tuấn Phát Chuyên nghiệp 1 596
1,168,742,000,000 BP
14. Tùng CocaGaming Huyền thoại 673
1,147,867,000,000 BP
15. NPNG DapXaNgang Thế giới 3 5182
1,113,191,000,000 BP
16. Grizzly Cày Chay Chuyên nghiệp 2 261
1,105,351,000,000 BP
17. KhongThikCayChay Chuyên nghiệp 2 320
1,053,912,500,000 BP
18. TrongTin98CaMau Chuyên nghiệp 2 479
1,001,507,100,000 BP
19. Farmer TrieuVan Thế giới 1 1381
986,745,000,000 BP
20. Farmer Caokieu26 Chuyên nghiệp 2 1682
934,295,000,000 BP
21. NG Cày Chay Bán chuyên 2 172
933,086,780,000 BP
22. Keio University Chuyên nghiệp 1 274
909,453,000,000 BP
23. FarmerRedDevil Huyền thoại 372
894,232,000,000 BP
24. MUSG 4FUN Chuyên nghiệp 2 656
855,556,200,000 BP
25. Farmer Ha Ngan Chuyên nghiệp 1 606
845,920,000,000 BP
26. BaCuaBi Chuyên nghiệp 1 199
843,292,000,000 BP
27. NDVinhh Chuyên nghiệp 1 471
840,665,000,000 BP
28. LT KhúcThụyDu Chuyên nghiệp 1 1687
819,673,347,000 BP
29. Corona Vui Tính Chuyên nghiệp 3 3575
816,729,200,000 BP
30. Huy Cày Chay Thế giới 3 1307
783,377,000,000 BP
31. »Tủn«»Nuclear Chuyên nghiệp 1 141
779,205,000,000 BP
32. Mập Cocagaming Chuyên nghiệp 1 271
773,342,000,000 BP
33. MR÷BATIGOL Chuyên nghiệp 2 2823
771,546,800,000 BP
34.   HoaNởKhôngMàu Thế giới 2 624
756,838,000,000 BP
35. Chíp Cày Chay Thế giới 2 938
748,913,000,000 BP
36. FarmerTommyVp Thế giới 2 382
738,260,400,000 BP
37. Fang of Metsudo Thách đấu  1030
729,670,400,000 BP
38. saigonsepre247 Bán chuyên 1 1021
726,450,000,000 BP
39. farmer quoclam Chuyên nghiệp 1 361
720,217,000,000 BP
40. SFC6789 Chuyên nghiệp 2 1355
713,607,000,000 BP
41. CBcày chay1189 Chuyên nghiệp 1 1537
712,918,000,000 BP
42. Joyce9999 Chuyên nghiệp 1 179
707,256,000,000 BP
43. Farmer Perfecto® Thách đấu  726
702,976,000,000 BP
44. Anh Bán Vèng Chuyên nghiệp 2 1030
701,101,400,000 BP
45. HBlackBird Bán chuyên 2 591
670,786,000,000 BP
46. CaMauPhuong9 Chuyên nghiệp 1 323
668,914,800,000 BP
47. SB Anh Cua Qn Chuyên nghiệp 2 1118
664,753,000,000 BP
48. PhongLee1999 Chuyên nghiệp 3 83
656,523,000,000 BP
49. BéoCàyChay Thách đấu  278
653,522,000,000 BP
50. The Galaticos Huyền thoại 256
648,221,000,000 BP
51. Babjboss Chuyên nghiệp 1 2108
634,730,900,000 BP
52. AllinKhang Bán chuyên 1 141
626,062,000,000 BP
53. 1¬person Team ¹³ Chuyên nghiệp 1 1519
623,903,200,000 BP
54. Jupiter Chuyên nghiệp 1 497
605,816,000,000 BP
55. Mazdaluxury Bán chuyên 1 228
605,603,950,000 BP
56. °Gà Con Lon Ton° Chuyên nghiệp 2 157
602,840,020,000 BP
57. phungdai Chuyên nghiệp 1 408
599,900,000,000 BP
58. patricktran Chuyên nghiệp 2 121
597,004,200,000 BP
59. HND HanLam Chuyên nghiệp 1 631
593,140,700,000 BP
60. SanestKH2019 Bán chuyên 2 157
584,810,000,000 BP
61. Farmer LongLon Chuyên nghiệp 1 226
584,636,560,000 BP
62. Milanista Empire Chuyên nghiệp 1 515
583,348,000,000 BP
63. WORLDCAPTAINS Chuyên nghiệp 2 725
576,064,000,000 BP
64. «Không Biết Đá Chuyên nghiệp 1 528
572,280,437,300 BP
65. SinDuBai Bán chuyên 2 453
570,736,000,000 BP
66. Blues Chicken Chuyên nghiệp 2 281
563,108,910,000 BP
67. guitartaylor Thế giới 3 711
562,319,080,000 BP
68. FlanF1 Bán chuyên 1 455
559,364,000,000 BP
69. Hoàng Ngọc Bách Chuyên nghiệp 2 1126
549,521,400,000 BP
70. rainwind Chuyên nghiệp 1 880
548,769,000,000 BP
71. thanhlatao1991 Chuyên nghiệp 2 160
548,291,000,000 BP
72. ATL FC Chuyên nghiệp 1 908
544,651,000,000 BP
73. £ion Thế giới 1 993
540,843,000,000 BP
74. ltv2563 Chuyên nghiệp 1 115
529,366,200,000 BP
75. HND TuaNg Chuyên nghiệp 1 1158
527,528,000,000 BP
76. xRunnins Chuyên nghiệp 1 573
523,664,000,000 BP
77. US Blue Team Bán chuyên 2 206
522,172,000,000 BP
78. NSNDLuKaKu33 Thế giới 2 1651
519,238,200,000 BP
79. Chim Chích Bông  Thế giới 3 623
518,964,000,000 BP
80. KhaNhiBaBy Chuyên nghiệp 3 470
517,300,000,000 BP
81. TheInvinciblesX Chuyên nghiệp 1 797
515,582,680,000 BP
82. NhânDânCàyChay Thế giới 3 237
511,544,100,000 BP
83. kilervodoi Chuyên nghiệp 1 728
499,191,000,000 BP
84. Æ cày chay »» Chuyên nghiệp 1 324
494,247,000,000 BP
85. MUvsREAL888 Chuyên nghiệp 3 405
489,110,000,000 BP
86. Quân Gà Ăn Chay Chuyên nghiệp 2 235
487,157,200,000 BP
87. Farmer HUNGVU Thế giới 2 586
486,469,000,000 BP
88. MrSwAnKiii Bán chuyên 1 204
486,306,000,000 BP
89. Hi Im My Thế giới 3 432
485,642,000,000 BP
90. Dân Platinum Thế giới 2 616
485,307,000,000 BP
91. NPNG Lão Phât Zä Chuyên nghiệp 1 2354
481,589,864,000 BP
92. ÐTA Öptimus Chuyên nghiệp 1 696
479,490,000,000 BP
93. Italy Chel Inter Thế giới 2 967
479,021,400,000 BP
94. End Game 720 Chuyên nghiệp 1 556
477,022,356,000 BP
95. o0UchihaItachi0o Chuyên nghiệp 3 192
476,541,190,000 BP
96. Farmer ĐôĐô Thế giới 3 254
475,849,430,000 BP
97. Zippo1986 Thế giới 3 143
475,713,000,000 BP
98. hachi11052015 Chuyên nghiệp 2 321
470,636,228,000 BP
99. HỗTrợTàiChínhI Chuyên nghiệp 1 283
468,922,600,000 BP
100. NPNG Batigol Thế giới 3 903
468,723,460,000 BP