# HLV Hạng Level Win rate
1 MUHD Saitama Siêu sao 1267
T.653
H.97
B.548
2 Chapi21 Siêu sao 970
T.778
H.117
B.654
3 OVS Đồng Nai Siêu sao 3820
T.475
H.128
B.414
4 MUHD Bảo Khang Siêu sao 2371
T.530
H.124
B.461
5 HappyTTTpro Siêu sao 258
T.381
H.59
B.303
6  Azzurri   Siêu sao 1986
T.234
H.28
B.157
7 CẬU KAI Siêu sao 169
T.124
H.45
B.82
8 SutHoaiKoVao20 Siêu sao 317
T.167
H.104
B.119
9 FGC Boss Siêu sao 266
T.432
H.34
B.313
10 PeterHien Siêu sao 2056
T.241
H.63
B.198
11 CFC »»BlacK»» Siêu sao 750
T.330
H.147
B.280
12 Kµn Kµn Siêu sao 439
T.352
H.67
B.295
13 ARS Nam Vụ 5 Siêu sao 1697
T.472
H.101
B.409
14 ÆBM¬ Çhỉ Thị 16 Siêu sao 1560
T.319
H.108
B.249
15 FGC BayernMunich Siêu sao 905
T.1187
H.107
B.1006
16  Juventus      Siêu sao 2486
T.445
H.99
B.385
17 Blues Galácticos Siêu sao 1268
T.272
H.43
B.211
18 TE Tuấn Sơn Siêu sao 5817
T.395
H.99
B.317
19 BuonMaThuotCity Siêu sao 442
T.1244
H.158
B.1085
20 ThangManUnited Siêu sao 1219
T.180
H.38
B.125
21 AE3M Ryan 29 Siêu sao 1571
T.248
H.74
B.207
22 zzSonKeVinzz Siêu sao 660
T.374
H.30
B.306
23 MUHD TH13N VU0NG Siêu sao 807
T.546
H.144
B.496
24 CFC Cao Cuong Siêu sao 380
T.644
H.230
B.572
25 Kün    Siêu sao 1285
T.156
H.40
B.121
26 BOE BabyMango Siêu sao 957
T.1213
H.178
B.1095
27 Chân Ma    Siêu sao 1001
T.526
H.181
B.481
28 FGC Bồ Nhí Boss Siêu sao 1018
T.711
H.96
B.603
29 ARS Hưng«TOTS» Siêu sao 497
T.692
H.136
B.638
30 Wõmen bù yĩyàng Siêu sao 3979
T.631
H.158
B.551
31 ARS TAL235 Siêu sao 1176
T.297
H.86
B.227
32 QUOCLAM CAMAU2 Siêu sao 669
T.665
H.78
B.551
33 LucTruc0990 Siêu sao 299
T.360
H.92
B.312
34 sim911 Siêu sao 516
T.568
H.231
B.503
35 ARS Đăng Thị Nở Siêu sao 1815
T.672
H.73
B.585
36 Lão Trần Siêu sao 2365
T.327
H.113
B.279
37 CFC BEO Siêu sao 3686
T.420
H.49
B.343
38 MUHD Prince Siêu sao 397
T.253
H.44
B.206
39 CFCTuanAnh Siêu sao 440
T.811
H.88
B.706
40 TonyTonyy Siêu sao 1883
T.380
H.68
B.307
41 SinOfPrideDennis Siêu sao 1093
T.412
H.31
B.294
42 ºKền Kền Trắngº Siêu sao 579
T.256
H.59
B.204
43 FGC KafeFamily Siêu sao 854
T.711
H.82
B.567
44 FGC Đệ Khoa Siêu sao 4811
T.622
H.73
B.516
45 Tunr Dora FC Siêu sao 1471
T.279
H.138
B.240
46 iGarethSouthgate Siêu sao 1093
T.333
H.77
B.248
47 Tâm Béo LH Siêu sao 616
T.621
H.31
B.499
48 SFC6789 Siêu sao 2538
T.410
H.142
B.346
49 Psychosis Siêu sao 540
T.509
H.136
B.459
50 CFC SonBlueeee  Siêu sao 1087
T.457
H.137
B.401
51 TriNguyen Siêu sao 3794
T.367
H.156
B.325
52 ThichChoiGame Siêu sao 648
T.815
H.257
B.748
53 JavierMascherano Siêu sao 2046
T.485
H.138
B.428
54 š Long Béo š Siêu sao 579
T.455
H.163
B.391
55 end game ® Siêu sao 1422
T.662
H.181
B.602
56 OVS®PhoXeDien Siêu sao 1013
T.398
H.79
B.319
57 1892 S·Gerrard Siêu sao 1189
T.446
H.133
B.405
58 F2G÷AlexFerguson Siêu sao 1017
T.326
H.130
B.275
59 Duy Mad Siêu sao 741
T.244
H.111
B.199
60 Barbara Kean Siêu sao 673
T.626
H.221
B.579
61 Durex   Mèo     Siêu sao 3715
T.185
H.86
B.146
62 KhaNhiBaBy Siêu sao 994
T.151
H.23
B.101
63  Canary King Siêu sao 2252
T.174
H.47
B.131
64 FC HOANG TUAN Siêu sao 127
T.293
H.99
B.240
65 AnhThaiHD83 Siêu sao 2851
T.604
H.270
B.549
66 MUSirAIex Siêu sao 986
T.264
H.52
B.221
67   Tzuyu Siêu sao 1151
T.268
H.69
B.228
68 CHEL Dừa Xiêm Siêu sao 336
T.620
H.261
B.562
69 ¼»AC¤MILAN« Siêu sao 3193
T.142
H.29
B.98
70 PHUONG10TUOI Siêu sao 1007
T.187
H.59
B.136
71 CFC Mr·Táo Siêu sao 318
T.307
H.134
B.264
72 »Šëxÿ Gëñtlëmäñ« Siêu sao 2056
T.153
H.46
B.117
73 MCIxMinhoo Siêu sao 4612
T.388
H.101
B.343
74 0oĐứcToàno0 Siêu sao 1481
T.407
H.174
B.361
75 ThoRXII Siêu sao 461
T.980
H.346
B.925
76 MUFCBaoBTQ Siêu sao 332
T.423
H.31
B.314
77 MC TÔ MỲ NÂY Siêu sao 1095
T.321
H.88
B.275
78 heroesphanrang Siêu sao 725
T.446
H.52
B.343
79 bom11154 Siêu sao 3658
T.400
H.67
B.328
80 AE3M Boss¹ 18 Siêu sao 1217
T.151
H.48
B.102
81 RMTeam111 Siêu sao 1374
T.301
H.112
B.252
82 FGC Soldier Siêu sao 1346
T.598
H.206
B.528
83 SuperFCTeam Siêu sao 1589
T.110
H.27
B.71
84  Kün Siêu sao 4858
T.448
H.120
B.382
85 ARS TIGER Siêu sao 985
T.191
H.92
B.148
86 MUFC SonMac Siêu sao 1055
T.328
H.179
B.296
87 Hulk  Siêu sao 1726
T.214
H.52
B.162
88 vnua96 Siêu sao 348
T.387
H.157
B.352
89 ACM Chủ Tịch Siêu sao 560
T.500
H.133
B.457
90 ·ƒräñçë· Siêu sao 1280
T.161
H.20
B.116
91 AEBM ¬ Cherry Siêu sao 851
T.639
H.37
B.466
92 nobu34 Siêu sao 287
T.274
H.74
B.230
93 Toàn Bin Siêu sao 2041
T.274
H.53
B.229
94 Irish  Phuc   Siêu sao 634
T.716
H.187
B.646
95 De An Man Ruyt Siêu sao 436
T.216
H.59
B.170
96 AEBM¬ ŠtøÞ Siêu sao 3052
T.1173
H.175
B.1083
97 TuấnHuy2021 Siêu sao 1891
T.150
H.61
B.121
98 Bayae Siêu sao 217
T.191
H.36
B.143
99 England là ai Siêu sao 548
T.396
H.120
B.348
100 My Name Is Bình Siêu sao 1456
T.310
H.76
B.273