# HLV Hạng Level Win rate
1 Tao Khinh Siêu sao 1964
T.942
H.102
B.772
2 USA N1vek Siêu sao 878
T.601
H.27
B.385
3 BGT Gã Đồ Tể Siêu sao 1295
T.1139
H.74
B.841
4 USA Thắng Pear Siêu sao 1309
T.373
H.31
B.263
5 FGC Đông Tà Siêu sao 1931
T.821
H.69
B.722
6 CHEL Tùng Đặng Siêu sao 886
T.540
H.56
B.451
7 BLUES San Top1 Siêu sao 666
T.394
H.41
B.322
8 MikiMiRua Siêu sao 1234
T.386
H.65
B.307
9 CHEL Phong Pham Siêu sao 2204
T.1306
H.97
B.1147
10 FGC PeakyBlinder Siêu sao 1200
T.556
H.36
B.434
11 ThibautCourtois Siêu sao 2160
T.810
H.126
B.730
12 AnhThaiHD83 Siêu sao 4268
T.811
H.99
B.723
13 HNStar Thành Sói Siêu sao 1902
T.867
H.61
B.725
14 Chương France Siêu sao 367
T.803
H.192
B.745
15 CHEL LYNKCOVER Siêu sao 1385
T.427
H.46
B.351
16 CHEL Hổ Báo Siêu sao 1361
T.271
H.51
B.209
17 Man United ® Siêu sao 2200
T.1071
H.56
B.927
18 TNxStormy Siêu sao 2668
T.419
H.111
B.372
19 SirFerGuSon76 Siêu sao 1582
T.296
H.69
B.221
20 LT Chapi Siêu sao 3036
T.1065
H.106
B.920
21 ZzArsenal4everzZ Siêu sao 828
T.240
H.25
B.157
22 FGC Boss Siêu sao 836
T.803
H.42
B.677
23 ZzTMCzZ28zZ Siêu sao 1366
T.343
H.42
B.282
24 ·AEBM·Alliswell Siêu sao 1268
T.556
H.83
B.497
25 Royal Club 81 Siêu sao 6473
T.622
H.148
B.568
26 LT Drogba Siêu sao 1595
T.958
H.37
B.809
27 TUANVUBAO Siêu sao 965
T.571
H.258
B.515
28 evolnigriv Siêu sao 1759
T.277
H.92
B.221
29 FC Bốncelona1899 Siêu sao 3388
T.536
H.48
B.462
30 CHEL Thần Cồn Siêu sao 2721
T.1066
H.62
B.795
31 Bm229696 Siêu sao 1808
T.431
H.116
B.383
32 Savio CN Siêu sao 3926
T.202
H.22
B.151
33 CFC Nam Suho Siêu sao 2101
T.146
H.21
B.93
34 ·AEBM·Meokon Siêu sao 870
T.589
H.105
B.514
35 FCTH Cu Rua  Siêu sao 3801
T.291
H.104
B.237
36 ·AEBM· PhongBin Siêu sao 945
T.338
H.46
B.259
37 JAVthanhtop Siêu sao 3262
T.411
H.48
B.340
38 ·AEBM· HaChi Siêu sao 1597
T.316
H.42
B.238
39 CFC DoubleD Siêu sao 997
T.207
H.53
B.156
40 Seleção® Siêu sao 1002
T.308
H.14
B.220
41 Phöñg NhÏ Siêu sao 1457
T.342
H.76
B.256
42 AEBM· Vü ßëØ Siêu sao 1506
T.551
H.66
B.493
43 DCxToni Siêu sao 699
T.300
H.91
B.259
44 AKayzz Siêu sao 676
T.411
H.173
B.367
45  Kün Siêu sao 6238
T.931
H.65
B.799
46 CHEL Robber Siêu sao 270
T.365
H.91
B.308
47 6Tu7Tien8Ty9FCBM Siêu sao 1980
T.680
H.48
B.523
48 LosBlancosRMFC Siêu sao 1917
T.380
H.84
B.305
49 TheLoveOfMyLife Siêu sao 2032
T.267
H.48
B.189
50 Arthas2911 Siêu sao 2085
T.242
H.73
B.187
51 LT WinDừa 2021 Siêu sao 2475
T.1212
H.28
B.946
52 CHEL Nam Trần  Siêu sao 4805
T.663
H.93
B.587
53 CFC Hiển Híp Hốp Siêu sao 2213
T.184
H.37
B.129
54 NEOxHazelimel Siêu sao 1281
T.182
H.43
B.124
55 N00Bmaster69 Siêu sao 1574
T.565
H.42
B.472
56 Ông Tên Đức Siêu sao 629
T.251
H.20
B.189
57 CFC Hoàng Mõm Siêu sao 1526
T.226
H.30
B.169
58 Boriska Siêu sao 2750
T.302
H.49
B.239
59 ·AEBM·ExTrộm chó Siêu sao 2015
T.423
H.75
B.345
60 duongvip18 Siêu sao 611
T.284
H.58
B.236
61 FCB Duchuymessi Siêu sao 1137
T.341
H.25
B.266
62  INTER MILAN FC  Siêu sao 3260
T.902
H.91
B.830
63 Cr7Champion1 Siêu sao 1664
T.653
H.102
B.590
64 JAV  PHUONG 18 Siêu sao 1782
T.694
H.220
B.635
65 HNStar Esom Siêu sao 786
T.269
H.55
B.220
66 ·AEBM· Bé Huy Nè Siêu sao 1816
T.485
H.125
B.424
67 AlexTran2021 Siêu sao 949
T.440
H.33
B.380
68 BaYernmu1cH Siêu sao 975
T.411
H.86
B.361
69 Amazon2019 Siêu sao 2036
T.303
H.102
B.240
70     Tâm Lê Siêu sao 2071
T.450
H.65
B.365
71 MinhVu2013 Siêu sao 886
T.512
H.55
B.459
72 DươngHíp Siêu sao 1146
T.330
H.39
B.262
73 FGC HunterTop1 Siêu sao 464
T.674
H.88
B.585
74 « Los Blanços » Siêu sao 3101
T.643
H.53
B.578
75 mohametsala12 Siêu sao 709
T.992
H.196
B.915
76 Lão Trần Siêu sao 3324
T.390
H.58
B.320
77 Nạp Đúng 50k Siêu sao 163
T.196
H.64
B.129
78 Etsy2021 Siêu sao 939
T.350
H.45
B.282
79 AN ĐIỀN Siêu sao 3571
T.511
H.84
B.430
80 COVID19 Cày Chay Siêu sao 1186
T.317
H.41
B.251
81   Tzuyu Siêu sao 2032
T.193
H.29
B.138
82 Phạm Đức Huy Siêu sao 2665
T.798
H.102
B.758
83 ·AEBM·HereWeGo Siêu sao 1569
T.166
H.22
B.112
84 ZåHuy Siêu sao 2072
T.178
H.37
B.128
85 MaybeNextTimeee Siêu sao 263
T.133
H.29
B.85
86 Devils KenZ Siêu sao 2112
T.297
H.60
B.261
87 ®°«Arsenal FC»°® Siêu sao 1434
T.367
H.92
B.313
88 Durex   Mèo     Siêu sao 4472
T.128
H.5
B.81
89 JAV Kẻ Lập Dị Siêu sao 483
T.246
H.42
B.204
90 BLUES Star Siêu sao 1618
T.972
H.183
B.926
91 CHEL Supper Lion Siêu sao 8203
T.210
H.23
B.157
92 ·AEBM·Anh Dũng Siêu sao 1031
T.406
H.44
B.326
93 F2G÷BATIGOL Siêu sao 6499
T.935
H.51
B.809
94 Maimottinhyeu   Siêu sao 823
T.531
H.66
B.426
95 sadasrwer Siêu sao 463
T.313
H.105
B.266
96 UiDaaaaaaaa Siêu sao 220
T.309
H.72
B.249
97 TVTxxxTVT Siêu sao 419
T.447
H.29
B.351
98 Dragon©ßošš Siêu sao 1508
T.319
H.80
B.271
99 ĐạiCaVũngTàu Siêu sao 1406
T.295
H.81
B.243
100 CHEL Kai Havertz Siêu sao 376
T.317
H.112
B.260