# HLV Hạng Level Win rate
1 CHEL Uy Vü 2003 Siêu sao 1079
T.222
H.26
B.143
2 CHEL BabyMango Siêu sao 1580
T.444
H.32
B.332
3 CHEL Cay Thế Nhờ Siêu sao 1344
T.152
H.27
B.83
4 FGC Boss Siêu sao 1058
T.377
H.41
B.287
5 ·AEBM·Alliswell Siêu sao 1721
T.292
H.42
B.245
6 18NĐ SunShine Siêu sao 3677
T.235
H.22
B.158
7 CHEL Hades Siêu sao 1814
T.192
H.14
B.130
8 UDT Mạnh Tuấn Siêu sao 1364
T.237
H.45
B.179
9 INTER MILAN FC ® Siêu sao 3624
T.156
H.41
B.110
10 OVSxDanielKai Siêu sao 1317
T.84
H.16
B.41
11 CHEL Phong Pham Siêu sao 2886
T.421
H.58
B.355
12 UDT Hiếu Madrid Siêu sao 909
T.111
H.23
B.71
13 BGT Tino Siêu sao 1106
T.136
H.46
B.94
14 CHEL Black Siêu sao 1232
T.452
H.91
B.388
15 DavidBo9999 Siêu sao 1091
T.294
H.37
B.240
16 UDT Chân Đèn Siêu sao 1888
T.214
H.43
B.177
17 quỳnhchâu Siêu sao 1064
T.151
H.34
B.110
18 24th Sëptëmbër Siêu sao 7661
T.295
H.43
B.246
19 FGC CủLạcGiònTan Siêu sao 4658
T.276
H.46
B.225
20 FGC Tuấn Anh Siêu sao 1533
T.202
H.35
B.154
21 BG Bruce Gold Siêu sao 1111
T.88
H.18
B.50
22 OVS Linh Vương Siêu sao 226
T.121
H.28
B.75
23 Sinh Tố Mít Siêu sao 1160
T.173
H.23
B.133
24 Je Ha Siêu sao 1452
T.149
H.41
B.104
25 FGC SIUUUUUUUUUU Siêu sao 160
T.339
H.23
B.282
26 Sút Bừa Ăn Rùa Siêu sao 1463
T.146
H.45
B.99
27 ·AEBM· MTD Siêu sao 461
T.235
H.41
B.182
28 xon 999 Siêu sao 3946
T.471
H.48
B.401
29 T ư ỉ a Siêu sao 535
T.92
H.12
B.51
30 Fergie   Time Siêu sao 2553
T.311
H.47
B.251
31 BGT BlueMyLove Siêu sao 1419
T.290
H.32
B.232
32 Cậu Bé Bán Dâmm Siêu sao 840
T.131
H.46
B.95
33 JAVThanhlining Siêu sao 3851
T.157
H.35
B.106
34 ««¨¨¨©®7¨¨¨»» Siêu sao 3923
T.218
H.60
B.173
35 FcNhaHang29 Siêu sao 663
T.159
H.10
B.99
36 NamMô ADi ĐàLạt Siêu sao 4177
T.177
H.78
B.144
37 FGC Đông Tà Siêu sao 2670
T.365
H.43
B.292
38 MOONMOONMOONMOON Siêu sao 1695
T.140
H.29
B.97
39 GDucan Siêu sao 4116
T.211
H.62
B.176
40 HiMyBoys Siêu sao 1805
T.106
H.48
B.67
41 BGT Snake Siêu sao 1531
T.294
H.68
B.255
42 NgaAnhBG ® Siêu sao 3538
T.96
H.19
B.59
43 F2G÷BATIGOL Siêu sao 7748
T.314
H.78
B.278
44         JAV DUS Siêu sao 330
T.224
H.70
B.183
45 B19Luxury Siêu sao 395
T.237
H.37
B.182
46 FGC Tí Ni Siêu sao 1983
T.296
H.51
B.234
47 REAL CHAMP14NS Siêu sao 1595
T.278
H.45
B.225
48 UDT Kratos Siêu sao 256
T.97
H.19
B.51
49 HóngBiếnBiển19 Siêu sao 3500
T.109
H.59
B.76
50 TúyĐiệpCuồngVũ Siêu sao 7130
T.347
H.45
B.294
51 UDT Slowed Siêu sao 2531
T.340
H.110
B.302
52 UDT Minh Tú TL Siêu sao 1294
T.306
H.51
B.265
53 UDTxGelato Siêu sao 779
T.117
H.16
B.76
54 XCHAMPIONX Siêu sao 593
T.183
H.30
B.146
55 Richard Do Siêu sao 1114
T.173
H.58
B.129
56 SupportUkraine Siêu sao 989
T.270
H.85
B.221
57 Huyết Công Tử Siêu sao 4251
T.162
H.45
B.125
58 B10061992 Siêu sao 1740
T.182
H.57
B.143
59 N00Bmaster69 Siêu sao 2109
T.150
H.47
B.118
60 YNWA NuNẹt Siêu sao 905
T.358
H.83
B.297
61 Anathema Siêu sao 3161
T.128
H.26
B.89
62 XMF Vua Trò Chơi Siêu sao 2741
T.296
H.82
B.256
63 SirFerGuSon76 Siêu sao 1937
T.168
H.44
B.122
64 BGTxLénVợNạpGame Siêu sao 5788
T.427
H.69
B.365
65 Bé Hụt Lô Siêu sao 586
T.159
H.51
B.120
66 ArsTuấnCàyChay Siêu sao 3260
T.154
H.36
B.117
67 Bạch Cốt Tinh Siêu sao 144
T.106
H.25
B.67
68   Bố Già Ham Vui Siêu sao 3342
T.144
H.60
B.109
69 Man United ® Siêu sao 3447
T.480
H.51
B.374
70 DXQ¤¤Y Nhiêu Siêu sao 262
T.164
H.47
B.125
71   rosé  oné   Siêu sao 2791
T.255
H.51
B.207
72 Fo4BachHoi Siêu sao 318
T.153
H.51
B.121
73 CHEL hoseijiki Siêu sao 2033
T.73
H.11
B.38
74 FGC Timmy Siêu sao 491
T.227
H.40
B.183
75 CÀMAUFC191 Siêu sao 1173
T.114
H.31
B.80
76 UDT Light Yagami Siêu sao 1310
T.338
H.56
B.293
77 MTV «Mï£an»  Siêu sao 6034
T.405
H.58
B.368
78 JAV TOT Gà Siêu sao 323
T.219
H.39
B.185
79 CHEL Long Hoàng Siêu sao 2657
T.236
H.21
B.190
80 JAV NªGöYª Siêu sao 3227
T.263
H.58
B.226
81 TWD¤Minhforem Siêu sao 956
T.113
H.36
B.77
82 « Æm¤ ƒhuỷ LH » Siêu sao 1377
T.328
H.114
B.296
83 Chồng Rịt Siêu sao 2048
T.236
H.94
B.204
84 FCB APDO Siêu sao 1113
T.85
H.19
B.52
85 huydiettka Siêu sao 1643
T.239
H.82
B.202
86 F2G÷ RAP XIEC TW Siêu sao 1398
T.109
H.32
B.74
87 BLUES®«NewWind» Siêu sao 2020
T.278
H.72
B.236
88 OVS MINHA Siêu sao 508
T.129
H.22
B.92
89 ManUtd Đắk Nông Siêu sao 3566
T.280
H.74
B.233
90 B i L L ¹¹ Siêu sao 2265
T.331
H.150
B.294
91 FGCxEasyWin Siêu sao 2517
T.159
H.48
B.128
92 XMEN FaBeT Com Siêu sao 252
T.201
H.35
B.159
93 BlinkKolo Siêu sao 317
T.137
H.33
B.105
94   Tzuyu Siêu sao 2467
T.209
H.57
B.165
95 The Blues       Siêu sao 902
T.211
H.50
B.169
96 CGxBuyAllMunich Siêu sao 941
T.156
H.52
B.119
97 ² Sir Lì ³ Siêu sao 2754
T.338
H.90
B.299
98 ·AEBM·Meokon Siêu sao 1782
T.169
H.26
B.124
99 Phạm Đức Huy Siêu sao 3577
T.232
H.44
B.200
100 Fan Cứng Mờ U MU Siêu sao 1987
T.475
H.55
B.349