# HLV Hạng Level Win rate
1 OVS LeeNgojc Siêu sao 1368
T.31
H.11
B.12
2 MUHD Skyhunter Siêu sao 2886
T.32
H.13
B.14
3 MUHD Shop7Thanos Huyền thoại 2946
T.27
H.13
B.10
4 iiSpring Huyền thoại 553
T.30
H.17
B.17
5 VỡNợFc Huyền thoại 1306
T.33
H.19
B.14
6 NPK»BaoBao Huyền thoại 752
T.23
H.13
B.9
7 fugo Huyền thoại 3205
T.21
H.9
B.5
8 Durex 23°02°2021 Huyền thoại 573
T.29
H.11
B.15
9 CFC Zidane Huyền thoại 2961
T.32
H.16
B.17
10 Hiếu Elephants Huyền thoại 314
T.25
H.15
B.11
11 DG LoyalHeroes Huyền thoại 850
T.25
H.10
B.17
12 Galaticos ICON Huyền thoại 1534
T.29
H.12
B.17
13 Devils KenZ Huyền thoại 901
T.22
H.10
B.12
14 CFCDungFrance Tinh Anh 1 6904
T.27
H.16
B.14
15 Quỷ đỏ trời Âu Tinh Anh 1 799
T.21
H.13
B.8
16 GM Entertainment Tinh Anh 1 981
T.24
H.8
B.13
17 Lão Trần Tinh Anh 1 1892
T.21
H.11
B.10
18 KDxTrươngVôKỵ Tinh Anh 1 1690
T.32
H.15
B.16
19 M4nUnit3d Tinh Anh 1 609
T.25
H.18
B.10
20 Gà ham chơi Tinh Anh 1 3214
T.28
H.10
B.15
21 Ars TuấnCàyChay Tinh Anh 1 951
T.21
H.11
B.11
22 TieuChiChi Tinh Anh 1 778
T.23
H.12
B.9
23 MUHD ĐứcToàn Tinh Anh 1 944
T.21
H.17
B.10
24 NgNhậtKen Tinh Anh 1 834
T.25
H.13
B.13
25 NineTailedFort Tinh Anh 1 1705
T.20
H.6
B.11
26 Hạo Thiên Chày Tinh Anh 1 515
T.23
H.9
B.13
27 HND Michaelzero4 Tinh Anh 1 955
T.25
H.15
B.11
28 N T H Tinh Anh 1 1905
T.24
H.11
B.13
29 HB250591 Tinh Anh 1 1231
T.23
H.12
B.13
30 Tamgao Tinh Anh 1 4084
T.17
H.14
B.8
31 Gaming Quan Vũ Tinh Anh 1 5064
T.22
H.14
B.13
32 Optimus16 Tinh Anh 1 484
T.21
H.10
B.10
33 Durex ¹²çhuối Tinh Anh 1 548
T.26
H.10
B.18
34 Chí Quang Long Tinh Anh 1 2917
T.26
H.16
B.15
35 GTB HDieu Tinh Anh 1 2069
T.27
H.16
B.15
36 beaar Tinh Anh 1 208
T.25
H.13
B.16
37 CFC Tùng Đặng Tinh Anh 1 760
T.33
H.10
B.23
38 Dung Loan Tinh Anh 1 1306
T.20
H.13
B.13
39 NôngDân Bán Thận Tinh Anh 1 870
T.19
H.11
B.10
40 Durex Size XL Tinh Anh 1 832
T.26
H.13
B.17
41 PhươngAnhTrần Tinh Anh 1 1436
T.18
H.14
B.11
42 CFC  H Ả I L Ê Tinh Anh 1 2941
T.28
H.14
B.21
43 DMgarena85 Tinh Anh 1 2452
T.21
H.11
B.11
44 Net Đức Tuấn Tinh Anh 1 1421
T.23
H.4
B.17
45 ManUnitedFLC Tinh Anh 1 2383
T.21
H.14
B.13
46 MuHD Delight JAv Tinh Anh 1 621
T.22
H.6
B.13
47 BookEnd Tinh Anh 1 734
T.26
H.13
B.15
48 CFC Mouchelsea Tinh Anh 1 2542
T.29
H.12
B.21
49 LT Khúc ThụyDu Tinh Anh 1 1353
T.27
H.16
B.18
50 MAN·UTD Tinh Anh 1 372
T.28
H.11
B.16
51 DIEUenFRANCE Tinh Anh 1 1654
T.23
H.8
B.14
52 Zinedine Zidane¹ Tinh Anh 1 3440
T.20
H.12
B.13
53 Team·DươngHùng Tinh Anh 1 1485
T.25
H.16
B.13
54 FÇ Game Over Tinh Anh 1 1173
T.24
H.10
B.18
55 Arsenal LegendXI Tinh Anh 1 1495
T.28
H.11
B.21
56 ¤Thanh Lan Tinh Anh 2 399
T.14
H.3
B.6
57 Đập thẻ ngu Tinh Anh 2 1507
T.24
H.17
B.12
58 LBK ALL Team PT9 Tinh Anh 2 941
T.14
H.3
B.3
59 TTF Kiều Phong Tinh Anh 2 4627
T.25
H.19
B.13
60 RickTheGunners Tinh Anh 2 1617
T.14
H.2
B.4
61 NôngDân®HuyPham Tinh Anh 2 2262
T.17
H.8
B.7
62 LT Tuấn Anh Tinh Anh 2 6735
T.24
H.7
B.16
63 CFC Tam Sư Tinh Anh 2 1302
T.21
H.18
B.12
64 LêCôngVinh2014 Tinh Anh 2 620
T.16
H.6
B.7
65 Bảo Siêu Sao Tinh Anh 2 649
T.17
H.9
B.11
66 Madrid Phú Chọi Tinh Anh 2 1016
T.15
H.4
B.7
67 TCTHN Tinh Anh 2 275
T.22
H.11
B.13
68 Mũ Rơm Tinh Anh 2 1993
T.22
H.16
B.14
69 BlackBeatOfCard Tinh Anh 2 908
T.14
H.9
B.8
70 BDT1810 Tinh Anh 2 158
T.16
H.11
B.10
71 ARS ChungVeSo Tinh Anh 2 1043
T.20
H.11
B.9
72 DIHEsportSofM Tinh Anh 2 1923
T.16
H.9
B.9
73 LiverpoolTheKop Tinh Anh 2 1090
T.28
H.18
B.19
74 LeoRank BằngPhím Tinh Anh 2 1616
T.26
H.11
B.15
75 Zoemmmm Tinh Anh 2 616
T.18
H.6
B.7
76 BayernMunich94 Tinh Anh 2 2690
T.13
H.6
B.6
77 MUHD 3D Mê Tạ Tinh Anh 2 809
T.21
H.18
B.11
78 FCB DragonXII Tinh Anh 2 1850
T.14
H.9
B.5
79 CủLạcGiònTann Tinh Anh 2 1842
T.28
H.15
B.19
80 Nhin Cai LOL  Tinh Anh 2 179
T.26
H.18
B.21
81 Hiro   Tinh Anh 2 404
T.15
H.12
B.5
82 Nỏ Thần 1984 Tinh Anh 2 2636
T.17
H.9
B.12
83 NôngTrạiChèXanh Tinh Anh 2 2023
T.15
H.4
B.5
84 JAVEmiriSuzuhara Tinh Anh 2 1945
T.12
H.13
B.6
85 3Z DAxBi Tinh Anh 2 3125
T.27
H.13
B.18
86 kyoPHUONG Tinh Anh 2 2118
T.16
H.3
B.10
87 Dương Não Bò Tinh Anh 2 407
T.17
H.15
B.8
88 LBK Athena Tinh Anh 2 578
T.23
H.12
B.16
89 T O A N G   Tinh Anh 2 2329
T.16
H.3
B.10
90 Ivan9 Tinh Anh 2 621
T.25
H.16
B.17
91 NôngDânPingPang Tinh Anh 2 473
T.16
H.9
B.11
92 FGC MU S7vën Tinh Anh 2 655
T.24
H.16
B.17
93 ßác Šî Ñè»» Tinh Anh 2 523
T.14
H.9
B.8
94 TiecZien2002 Tinh Anh 2 6161
T.25
H.13
B.16
95 shinsiuquay Tinh Anh 2 3061
T.19
H.12
B.14
96 KyN x BaoBei Tinh Anh 2 1768
T.23
H.10
B.13
97 « Huyền »º« My » Tinh Anh 2 1814
T.20
H.6
B.10
98 ARS HungFuHo Tinh Anh 2 3899
T.26
H.9
B.15
99 MU»Super»Legend Tinh Anh 2 2888
T.26
H.20
B.17
100 Nam MANU Tinh Anh 2 3949
T.18
H.16
B.13