# HLV Hạng Level Win rate
1 MUHD Bảo Khang Siêu sao 2973
T.186
H.21
B.120
2 LT Tuấn  Phong Siêu sao 1516
T.334
H.20
B.214
3 CHEL Trung Bu Siêu sao 1282
T.257
H.33
B.168
4 ḈôngḈhúaßongßóng Siêu sao 1805
T.377
H.40
B.288
5 »» Thanh Hải «« Siêu sao 6892
T.557
H.61
B.442
6 MuHD Saitama Siêu sao 2055
T.336
H.56
B.275
7 FGC KafeFamily Siêu sao 1871
T.517
H.95
B.421
8 CHEL DươngHà Siêu sao 3218
T.319
H.33
B.239
9 TH8JohnDagNGuyen Siêu sao 1772
T.158
H.19
B.105
10 ARS¬ThånGió14 Siêu sao 2928
T.146
H.32
B.101
11 MUHD CứngNhưThép Siêu sao 3114
T.103
H.18
B.63
12 Man United ® Siêu sao 744
T.536
H.62
B.389
13 Arctis7 Siêu sao 598
T.130
H.25
B.79
14 TuanDung22 Siêu sao 521
T.141
H.52
B.103
15 JAV Edgar88 Siêu sao 1210
T.157
H.28
B.107
16 police2022 Siêu sao 682
T.124
H.51
B.90
17 Savio Ïñzäghï Siêu sao 961
T.256
H.84
B.215
18 CHEL Gin BLUE Siêu sao 1778
T.468
H.88
B.410
19 ·AEBM· ŠtøÞ Siêu sao 4439
T.580
H.112
B.510
20 RMTeam111 Siêu sao 1607
T.118
H.29
B.83
21 THẦN KIM QUY Siêu sao 1275
T.170
H.44
B.132
22 kuemkoreman Siêu sao 548
T.291
H.63
B.236
23 CHEL Dừa Xiêm Siêu sao 1258
T.328
H.94
B.276
24 AnhVũ999 Siêu sao 346
T.172
H.44
B.117
25 Dragon©ßošš Siêu sao 1094
T.100
H.36
B.67
26 Đanq vào trận¹² Siêu sao 908
T.197
H.71
B.157
27 FGC BabyMango Siêu sao 1624
T.398
H.71
B.312
28 Xin vinh Biet Siêu sao 3206
T.220
H.42
B.177
29 8IIIiiiiiiIII8 Siêu sao 524
T.239
H.101
B.199
30 Jav1VTV3HD Siêu sao 1515
T.519
H.62
B.434
31 FGC Icons Siêu sao 1023
T.376
H.76
B.318
32 MeowpeoTV Siêu sao 605
T.387
H.125
B.340
33 CHEL GamenhamLOL Siêu sao 1953
T.179
H.22
B.133
34 CHEXANHVANG Siêu sao 1312
T.291
H.124
B.259
35 OVS XíMuội 5Tuổi Siêu sao 1447
T.192
H.51
B.146
36 KhoaLyS Siêu sao 903
T.154
H.49
B.117
37 ·AEBM· Lợi Tồ Siêu sao 1682
T.216
H.58
B.184
38 CườngSơnFC Siêu sao 1887
T.166
H.38
B.116
39 CHEL Superman Siêu sao 1151
T.330
H.109
B.290
40 CFC RoYallllllll Siêu sao 1141
T.84
H.15
B.54
41 F2G÷Thu Hằng Siêu sao 1146
T.283
H.47
B.224
42 F2G÷Dải Ngân Hà Siêu sao 1270
T.369
H.129
B.318
43 AFCº»Đăng Khoa Siêu sao 2462
T.160
H.31
B.112
44 Toco Meta Lazada Siêu sao 732
T.125
H.32
B.91
45 AE3M Ryan 29 Siêu sao 1840
T.160
H.35
B.128
46 NiiiCooo Siêu sao 460
T.141
H.31
B.102
47 Kµn Kµn Siêu sao 827
T.172
H.28
B.121
48 Roberto Mancini  Siêu sao 2339
T.113
H.18
B.85
49 ·AEBM· Ao Chình Siêu sao 783
T.161
H.34
B.126
50 FinalGambit Siêu sao 833
T.204
H.66
B.169
51 FGC OTIS Siêu sao 1076
T.294
H.37
B.223
52 AFCº»Lê Minh Tú Siêu sao 4087
T.265
H.46
B.219
53 TH8 ĐàLạt Siêu sao 489
T.141
H.29
B.103
54 CHEL 420 Siêu sao 569
T.233
H.104
B.204
55 Tamgao Siêu sao 5173
T.277
H.90
B.242
56 LosBlancosRMFC Siêu sao 1435
T.214
H.32
B.171
57 ThirteenMayHA Siêu sao 481
T.242
H.92
B.212
58 OVS Đồng Nai Siêu sao 4436
T.183
H.52
B.145
59  Puck Siêu sao 2721
T.149
H.51
B.116
60 ẨnDanhĐạiSư Siêu sao 4807
T.367
H.78
B.301
61 Karaoke Sunny Siêu sao 340
T.404
H.70
B.303
62 Toàn Bin Siêu sao 2445
T.167
H.61
B.136
63 MUHD Xuân Lê Siêu sao 726
T.223
H.103
B.186
64 Galacticos 4   Siêu sao 1841
T.159
H.23
B.119
65 Comir Siêu sao 1763
T.169
H.47
B.134
66 «««¨¨¨CR7¨¨¨««« Siêu sao 2753
T.124
H.36
B.93
67   end game   Siêu sao 2144
T.321
H.83
B.280
68 OVS Thiện Liv Siêu sao 3066
T.219
H.4
B.146
69 MU¬ÐamMêGLXH Siêu sao 435
T.153
H.60
B.123
70 FCB Tiêñ Vâñ Siêu sao 3581
T.127
H.34
B.90
71 mtp161 Siêu sao 549
T.126
H.48
B.96
72 HLVronalĐÔĐÔ Siêu sao 1066
T.194
H.41
B.160
73 Cu Rua Hien Linh Siêu sao 3290
T.140
H.41
B.111
74 ®CFÇ®BÅllack Siêu sao 719
T.122
H.32
B.96
75 ·AEBM· Cherry Siêu sao 1494
T.219
H.35
B.150
76 CHEL Phong Pham Siêu sao 1452
T.499
H.54
B.430
77 HNStar SunShine Siêu sao 1955
T.324
H.65
B.277
78 TP SaÐéc¸ÐT «03» Siêu sao 1143
T.173
H.42
B.134
79 ManRedDevils77 Siêu sao 2338
T.416
H.182
B.387
80 SaveSirOLE Siêu sao 2033
T.269
H.83
B.227
81 QUIQUIBABA6789 Siêu sao 1079
T.185
H.37
B.145
82 Los Colchoneros Siêu sao 1871
T.112
H.46
B.80
83 PhucGoodKidd Siêu sao 1125
T.194
H.56
B.174
84 Tèo quay xe 74 Siêu sao 2081
T.320
H.66
B.281
85 TLG TÚ ĐỘI Siêu sao 1269
T.254
H.84
B.221
86 CFC El Nino Siêu sao 1243
T.226
H.22
B.158
87 ARS zGoD Siêu sao 1547
T.108
H.43
B.76
88 ĂnCơm với BimBim Siêu sao 8358
T.159
H.25
B.106
89 HNStar HuëLuXuRy Siêu sao 1046
T.469
H.66
B.386
90 ·AEBM· HereWeGo Siêu sao 1192
T.271
H.79
B.236
91 LBK »«Spectre Siêu sao 1820
T.95
H.31
B.63
92 TLG¬Çòn Çái Nịt Siêu sao 1126
T.81
H.36
B.48
93 ChirikatoriSato Siêu sao 1959
T.140
H.56
B.109
94 Meoconhocxuong Siêu sao 2004
T.223
H.87
B.186
95 BLUES Kind Man Siêu sao 2663
T.425
H.84
B.372
96 MrKid107 Siêu sao 1421
T.146
H.61
B.114
97 Minhliverpool13 Siêu sao 645
T.104
H.31
B.72
98 HNStar HeoSua Siêu sao 624
T.133
H.42
B.110
99 ARS TIGER Siêu sao 561
T.157
H.59
B.121
100 endlessllove Siêu sao 859
T.315
H.156
B.286