# HLV Hạng Level Win rate
1              ¹9  Siêu sao 546
T.350
H.9
B.71
2 XBÐxAluzzy Siêu sao 528
T.271
H.19
B.138
3 AlabaTrap   Siêu sao 1466
T.161
H.10
B.70
4 Patrick Loser Siêu sao 529
T.146
H.8
B.50
5 HSFxSangJuníor Siêu sao 3428
T.188
H.7
B.76
6 WCKx Phú Thành Siêu sao 1365
T.106
H.12
B.38
7 DươngChanh Siêu sao 1254
T.109
H.9
B.50
8 WCKxThành Hòa Siêu sao 1151
T.93
H.3
B.35
9 Nhiều Hậu Vệ Quá Siêu sao 1665
T.64
H.4
B.22
10 Milan Catenacio Siêu sao 2839
T.52
H.4
B.10
11 CallMeStalin Siêu sao 240
T.95
H.3
B.31
12 KŠtar TulipĐen Siêu sao 472
T.155
H.6
B.87
13 HullxTurtle Siêu sao 3577
T.124
H.12
B.55
14 XBĐxQuang Dũng Siêu sao 3007
T.123
H.9
B.40
15 TFxPhapAna Siêu sao 593
T.159
H.11
B.94
16 TFxTrungKenbi Siêu sao 821
T.107
H.5
B.47
17 DIHxMaestro  Siêu sao 626
T.172
H.7
B.40
18 ©Hero KMX Green Siêu sao 511
T.89
H.6
B.36
19 RiceTA Siêu sao 1871
T.113
H.8
B.74
20 FNGxThế Hà Siêu sao 808
T.56
H.8
B.13
21 TCFxWakaLucifer Siêu sao 1564
T.261
H.32
B.154
22 NEOxHazelimel Siêu sao 1281
T.62
H.4
B.22
23 Das Luftschloss Siêu sao 1634
T.41
H.4
B.9
24 Kzzzzzzzzz Siêu sao 797
T.138
H.4
B.64
25 HSFx Văn Thể Siêu sao 962
T.126
H.6
B.54
26 trauvang253 Siêu sao 1604
T.110
H.12
B.63
27 B0XxHuyDoSon Siêu sao 94
T.86
H.2
B.39
28 MLBxNYxLA Siêu sao 1376
T.68
H.10
B.28
29 Dë¢ëmbër  14 Siêu sao 1302
T.119
H.23
B.76
30 CG5 HaoNam Siêu sao 331
T.63
H.10
B.26
31 chiencodz Siêu sao 91
T.186
H.29
B.140
32 TAnhluvQnhuw3k Siêu sao 812
T.107
H.21
B.78
33 DIHxMësut  Siêu sao 71
T.121
H.7
B.20
34 Hết thẻ đổi tên Siêu sao 1308
T.67
H.7
B.22
35 DangHuyHoang Siêu sao 319
T.52
H.8
B.20
36 VTxCaMi Siêu sao 1841
T.113
H.7
B.76
37 cháyphốLB Siêu sao 1144
T.62
H.4
B.22
38  kienoilakien Siêu sao 117
T.82
H.12
B.20
39 Macroeconomics Siêu sao 659
T.67
H.6
B.34
40 Perfecti0n Siêu sao 1373
T.97
H.14
B.62
41 ProG Bae Siêu sao 1680
T.136
H.6
B.58
42 FNGxJoseBac Siêu sao 1308
T.87
H.7
B.43
43 KingCr7VN Siêu sao 327
T.129
H.20
B.98
44 XBРKuKun17 Siêu sao 809
T.57
H.7
B.18
45 LeHaAnhTuan2k8 Siêu sao 299
T.68
H.3
B.33
46 SOLOxThànhMù Siêu sao 949
T.55
H.7
B.13
47 RDWKimBangHaNam1 Siêu sao 110
T.48
H.8
B.12
48 Kstar Duc Tien Siêu sao 3265
T.121
H.15
B.86
49 ¤MinhAnh¤ Siêu sao 459
T.259
H.41
B.209
50 TiTanX1 Siêu sao 867
T.89
H.3
B.38
51 Hebei FC Siêu sao 143
T.34
H.2
B.3
52 NobPoii Siêu sao 340
T.160
H.18
B.122
53 Anh Ca Siêu sao 517
T.178
H.19
B.145
54 xxAnhxx Siêu sao 1530
T.47
H.9
B.15
55 BPxMichael T Siêu sao 1726
T.124
H.17
B.99
56 FarmerCàyChay15 Siêu sao 372
T.67
H.6
B.34
57 TFxTornados Siêu sao 1907
T.211
H.23
B.140
58 Black Pink © Siêu sao 565
T.46
H.6
B.18
59  TuấnChecker Siêu sao 1403
T.110
H.11
B.71
60 Thánh Iker Siêu sao 1855
T.62
H.11
B.32
61 TFxRonaldo Siêu sao 2506
T.123
H.13
B.73
62 HullxMasonMount Siêu sao 2439
T.42
H.1
B.8
63 TikTok Thing TV Siêu sao 1934
T.127
H.7
B.56
64 NooßMaster69 Siêu sao 1385
T.134
H.11
B.95
65 Chel Adonis Siêu sao 937
T.129
H.13
B.86
66 KŠtarxHtuúùụ Siêu sao 1312
T.69
H.4
B.43
67 THAxDiego Siêu sao 1378
T.88
H.8
B.54
68 F04 198x Siêu sao 1567
T.64
H.13
B.34
69 DIHxLeeHariii Siêu sao 922
T.121
H.10
B.36
70 NTranKhoaDang Siêu sao 934
T.268
H.17
B.190
71 FCBx Longtu Siêu sao 4335
T.149
H.11
B.71
72 HaAnh 2014 Siêu sao 2436
T.235
H.17
B.132
73 LoBo  Siêu sao 2705
T.231
H.10
B.147
74 CGxMaddison   Siêu sao 833
T.183
H.16
B.130
75 »ThợSănThànhPhố« Siêu sao 784
T.37
H.5
B.11
76 FNGxPrudence Siêu sao 56
T.61
H.11
B.21
77 Detpun Siêu sao 175
T.61
H.6
B.27
78 TGxNarcissist Siêu sao 787
T.150
H.11
B.74
79 Cơm áo gạo tiền Siêu sao 2699
T.51
H.3
B.22
80 SúngToLàmEmHo Siêu sao 229
T.79
H.7
B.43
81 TGxMarch 5 Siêu sao 63
T.116
H.18
B.66
82 TheKing1vs1 Siêu sao 1639
T.104
H.9
B.74
83 Idol born to fck Siêu sao 2460
T.154
H.7
B.77
84 SSY ASUS ROG Siêu sao 2733
T.101
H.13
B.51
85 MetylPrednisolon Siêu sao 353
T.60
H.9
B.33
86  TGxQuidii  Siêu sao 999
T.77
H.7
B.26
87 PhongHào ĐấuLa Siêu sao 1841
T.67
H.11
B.29
88 CTG»Hana Siêu sao 307
T.109
H.10
B.70
89 Detpun23 Siêu sao 565
T.30
H.3
B.3
90 TFx Tuấn Škinny Siêu sao 447
T.92
H.9
B.57
91 Rất Là Đần Siêu sao 521
T.111
H.10
B.83
92  HDD35  Siêu sao 1238
T.227
H.40
B.195
93 Facebook LieTa Siêu sao 2305
T.76
H.6
B.28
94 Tough Cookie Siêu sao 382
T.89
H.5
B.36
95 ThầnĐồng35Tuổi Siêu sao 2136
T.68
H.7
B.44
96 F98TuanTrang Siêu sao 2725
T.97
H.7
B.51
97 HNStar Lawsc Siêu sao 963
T.79
H.9
B.46
98 Hiếu Thắng Siêu sao 414
T.85
H.10
B.61
99 Đoàn Khang Siêu sao 589
T.174
H.15
B.133
100 Hattr1ck Siêu sao 3703
T.82
H.4
B.31