# HLV Hạng Level Win rate
1 ®KingFootball® Siêu sao 782
T.32
H.9
B.9
2 LBK WhyNot Siêu sao 495
T.28
H.6
B.2
3 Dưa Hấu chan Siêu sao 62
T.33
H.14
B.4
4 «NSND Bäñg» Siêu sao 1012
T.26
H.1
B.10
5 HND »Kaiba Seto« Siêu sao 1433
T.24
H.1
B.2
6 XNF   1 Not Nhac Siêu sao 244
T.35
H.11
B.15
7 Royal Panter Siêu sao 2263
T.22
H.8
B.4
8 NgThiThuy Siêu sao 469
T.25
H.8
B.6
9 LBKA HoàngNam2k2 Siêu sao 399
T.26
H.21
B.10
10 Tiny Tiger Siêu sao 273
T.26
H.7
B.5
11 Alpha coutinho99 Siêu sao 834
T.24
H.10
B.5
12 NPNG Hunter Siêu sao 435
T.31
H.12
B.9
13 ASC »CrRonaldo« Siêu sao 676
T.22
H.12
B.7
14 TheWolverine® Siêu sao 449
T.24
H.9
B.12
15 VP JJangÖzil Siêu sao 1090
T.23
H.7
B.8
16 TG Billy Siêu sao 909
T.27
H.10
B.11
17 DRG Saber Siêu sao 142
T.26
H.9
B.12
18 BongXinh878 Siêu sao 3537
T.29
H.8
B.16
19 LBKA Dragon Siêu sao 1305
T.48
H.23
B.28
20 alpha Phuc C3 Siêu sao 551
T.23
H.12
B.10
21 DRG Phịch Thủ Siêu sao 683
T.24
H.12
B.10
22 GMxMilkTea Siêu sao 889
T.22
H.21
B.6
23 KŠtar MiChael Siêu sao 398
T.26
H.8
B.13
24 CheIsea FC Siêu sao 603
T.24
H.7
B.12
25 49UBT Dennis Siêu sao 159
T.28
H.5
B.11
26 Haruki Murakami Siêu sao 1403
T.26
H.7
B.10
27 Play Handle 2020 Siêu sao 1031
T.24
H.11
B.13
28 boong98minz Siêu sao 256
T.25
H.11
B.11
29 LBKA Hùngggg2k Siêu sao 606
T.31
H.11
B.22
30 DRG Bin Siêu sao 470
T.32
H.13
B.23
31 TýĐúBaii Siêu sao 384
T.44
H.15
B.37
32 Chú Chăn Bò Huyền thoại 1197
T.19
H.5
B.3
33 VietAnhNguyen Huyền thoại 412
T.20
H.7
B.4
34 FHD NCH Huyền thoại 547
T.21
H.6
B.7
35 3Z Gold·Tiger Huyền thoại 1113
T.19
H.7
B.5
36 Now you see me Huyền thoại 544
T.21
H.8
B.8
37 Cường Tỏi Huyền thoại 426
T.18
H.12
B.5
38 °Kа·Ñäm ØK Huyền thoại 719
T.22
H.11
B.10
39 Thổi Bay Corona Huyền thoại 1098
T.22
H.12
B.8
40 ProG DaMinhChau Huyền thoại 822
T.22
H.4
B.9
41 AE36HIHI Huyền thoại 444
T.21
H.11
B.9
42 ALpha John Wick Huyền thoại 563
T.19
H.7
B.7
43 MT Huskar Huyền thoại 670
T.26
H.5
B.15
44 Tùng CocaGaming Huyền thoại 673
T.20
H.5
B.10
45 3Z xSuneo Huyền thoại 1311
T.21
H.5
B.11
46 Trường ßigßol® Huyền thoại 158
T.19
H.10
B.6
47 Minh Dưa  Huyền thoại 682
T.26
H.8
B.15
48  Bong Bi Huyền thoại 1443
T.21
H.8
B.11
49 SOW Joker Huyền thoại 1248
T.22
H.2
B.12
50 JasperVu Huyền thoại 190
T.19
H.10
B.9
51 hÙng¬xiu£c Huyền thoại 310
T.24
H.10
B.14
52 KDI Kakarot Huyền thoại 140
T.22
H.10
B.12
53 TFS datga1410 Huyền thoại 794
T.23
H.10
B.13
54 TheKing1vs1 Huyền thoại 493
T.25
H.10
B.13
55 DuyNgã Độc Tôn Huyền thoại 848
T.25
H.9
B.13
56 LD Đùi Gà Huyền thoại 903
T.20
H.4
B.10
57 BATIGOL100615 Huyền thoại 104
T.22
H.9
B.11
58 TTR Junmaster Huyền thoại 1679
T.20
H.10
B.10
59 MonpA Huyền thoại 503
T.29
H.8
B.17
60 TrungDuc Le Huyền thoại 651
T.19
H.5
B.9
61 Admid88 Huyền thoại 163
T.39
H.22
B.36
62 Sir AlexHuan Huyền thoại 874
T.20
H.13
B.9
63 HumxamBavari Huyền thoại 302
T.20
H.6
B.10
64 VŸzozo21c Huyền thoại 421
T.20
H.2
B.12
65 ss88ss Huyền thoại 498
T.21
H.12
B.8
66 HCG Chelsea49 Huyền thoại 586
T.28
H.17
B.18
67 HoSiQuan Huyền thoại 145
T.29
H.8
B.20
68 Capa Nanino Huyền thoại 623
T.31
H.12
B.20
69 Hoàng Yến Huyền thoại 1111
T.30
H.11
B.22
70 HOÀNG THi BÌNH Huyền thoại 557
T.19
H.10
B.14
71 Gunner4ever0304 Huyền thoại 222
T.26
H.9
B.19
72 LukakuIC0N Huyền thoại 1541
T.26
H.14
B.22
73 DIHEsport T¬Rex Thế giới 1 459
T.19
H.2
B.1
74 zSunn Thế giới 1 473
T.18
H.3
B.3
75 omerta Thế giới 1 512
T.17
H.4
B.3
76 NDC ThanhTung Thế giới 1 566
T.16
H.3
B.4
77 Dũng Lò Thế giới 1 1830
T.16
H.7
B.6
78 dunghm2 Thế giới 1 265
T.18
H.3
B.5
79 VT Lam Ars Thế giới 1 809
T.15
H.3
B.4
80 TG Narcissist Thế giới 1 168
T.16
H.6
B.5
81 Hykha Thế giới 1 1019
T.18
H.4
B.6
82 8pea Thế giới 1 453
T.17
H.4
B.8
83 vOz Sóc Cu Tí Thế giới 1 1818
T.16
H.6
B.6
84 okbyebye Thế giới 1 693
T.16
H.3
B.6
85 GMxVuA Thế giới 1 776
T.14
H.8
B.5
86 SAM04072019 Thế giới 1 565
T.22
H.13
B.13
87 Phantasm 1991 Thế giới 1 1215
T.15
H.3
B.4
88 XBРCold Thế giới 1 243
T.16
H.6
B.7
89 Harelyyy Thế giới 1 527
T.16
H.4
B.7
90 taolaTUcuT0 Thế giới 1 357
T.20
H.9
B.11
91 HDCEsport Cyril Thế giới 1 775
T.16
H.6
B.7
92 MIZU Thế giới 1 487
T.14
H.6
B.4
93 NT Phong Thế giới 1 1613
T.18
H.5
B.8
94 Hiep Xinh Trai Thế giới 1 173
T.20
H.13
B.9
95 BoTreConFC Thế giới 1 273
T.19
H.7
B.12
96 Nguy3n9x  Thế giới 1 1279
T.31
H.16
B.17
97 CungTuyennew Thế giới 1 160
T.17
H.2
B.9
98 GMx Maximus Thế giới 1 605
T.17
H.7
B.8
99 SutitXit Thế giới 1 93
T.20
H.6
B.12
100 gamehayqe Thế giới 1 472
T.16
H.7
B.8