# HLV Hạng Level Win rate
1 xFlawlesser Siêu sao 1262
T.136
H.45
B.63
2 SniperZ Siêu sao 1134
T.112
H.6
B.42
3 QuáiNhânKentHiếu Siêu sao 2247
T.167
H.7
B.64
4 fanboyDIH Siêu sao 1971
T.75
H.5
B.18
5 MWxS1mple Siêu sao 411
T.125
H.8
B.57
6 DIHxT¬Rex Siêu sao 867
T.150
H.17
B.49
7 ibrobot45 Siêu sao 1118
T.54
H.4
B.11
8 TG Quidii08 Siêu sao 826
T.66
H.3
B.16
9 SoáiCa Thành Hòa Siêu sao 957
T.82
H.1
B.33
10 ibMaddison96 Siêu sao 472
T.145
H.10
B.91
11 9BRO Hà Vi Siêu sao 999
T.92
H.7
B.29
12 Milan Catenacio Siêu sao 2157
T.57
H.10
B.8
13 TGxHuyHoang Siêu sao 642
T.46
H.4
B.13
14 PLMxTrịnhHiếu Siêu sao 691
T.57
H.4
B.25
15 Farmer StaLin Siêu sao 596
T.59
H.12
B.23
16 Msdossady Siêu sao 512
T.159
H.8
B.61
17 TG Satoshï  Siêu sao 323
T.110
H.9
B.65
18 Magneto Siêu sao 1764
T.73
H.13
B.37
19 TOP500 Siêu sao 1204
T.177
H.24
B.90
20 IsÄk Siêu sao 3445
T.41
H.5
B.5
21 »IDOL · Messi « Siêu sao 378
T.33
H.4
B.1
22  FishMan Siêu sao 1028
T.48
H.5
B.7
23 TestDoiHinhVD Siêu sao 678
T.55
H.9
B.28
24 11»01»2000 Siêu sao 673
T.80
H.6
B.50
25 Van HeIsing Siêu sao 1490
T.49
H.5
B.16
26 RickTheGunners Siêu sao 2042
T.114
H.17
B.85
27 Toki Tobashi Siêu sao 1873
T.112
H.10
B.49
28 Twistzz Peek Siêu sao 1202
T.56
H.17
B.25
29 ta0laTUcut0 Siêu sao 788
T.124
H.15
B.78
30 iLLu Udam Siêu sao 2894
T.51
H.2
B.14
31 DIHxMësut Siêu sao 1815
T.49
H.8
B.11
32 BATIGOL100615 Siêu sao 898
T.116
H.21
B.70
33  boozzz Siêu sao 4161
T.117
H.19
B.57
34 x VINCENZO x Siêu sao 1359
T.111
H.8
B.40
35 TĐT 16thOctober Siêu sao 841
T.54
H.10
B.21
36 Paris SG   Siêu sao 413
T.165
H.44
B.133
37 tamtrongthucpham Siêu sao 1466
T.74
H.6
B.39
38 XLiemTrocX Siêu sao 1474
T.65
H.8
B.34
39 NooßMaster69 Siêu sao 767
T.97
H.15
B.57
40 TomTom   Siêu sao 1514
T.78
H.16
B.54
41 QND TungMilan Siêu sao 890
T.36
H.4
B.8
42 Macroeconomics Siêu sao 472
T.93
H.9
B.59
43 Van Helsing   Siêu sao 1133
T.60
H.5
B.22
44 No One113 Siêu sao 714
T.42
H.14
B.13
45 Em Cứ Để Anh Siêu sao 1384
T.118
H.5
B.67
46 99xHachy Siêu sao 3140
T.64
H.10
B.33
47 Stand By Me Siêu sao 1470
T.78
H.3
B.32
48 0ozora Tsubasa Siêu sao 3316
T.173
H.4
B.108
49 Tran Ank 9x Siêu sao 691
T.151
H.14
B.110
50 Khỉ gió cà chớn Siêu sao 129
T.77
H.13
B.50
51 Nợn Sún Siêu sao 177
T.86
H.13
B.66
52 98United « HР» Siêu sao 1423
T.51
H.7
B.25
53 NMG FrankieNam Siêu sao 2217
T.83
H.9
B.56
54 vdhtmn Siêu sao 2012
T.101
H.10
B.66
55 Cục Súc Game  Siêu sao 1716
T.103
H.14
B.67
56 cantoNAMct Siêu sao 963
T.99
H.16
B.62
57 ShopFo4 TấnHenry Siêu sao 1344
T.62
H.22
B.42
58 x  Quý  x  Siêu sao 1487
T.213
H.57
B.168
59 ÐÁ Vui Thôi Æ Siêu sao 1973
T.78
H.18
B.47
60 THIXANINHHOA Siêu sao 1173
T.56
H.16
B.31
61 David Moi Siêu sao 1048
T.89
H.15
B.49
62 Vợ Cho Chơi Game Siêu sao 200
T.49
H.7
B.25
63 XinVĩnhBiệtCụ® Siêu sao 252
T.90
H.7
B.56
64  Ori1 Siêu sao 912
T.114
H.12
B.61
65 MisaUTD Siêu sao 348
T.198
H.40
B.165
66 TheKing1vs1 Siêu sao 1110
T.99
H.23
B.70
67 CMNS Toledo Siêu sao 479
T.150
H.37
B.106
68 VT Henry Siêu sao 1280
T.156
H.20
B.125
69 HSFx Phú Thành Siêu sao 1240
T.108
H.15
B.43
70 SonBach04 Siêu sao 2210
T.153
H.19
B.84
71 SutLaXit2501 Siêu sao 58
T.61
H.6
B.6
72 DangHuyHoang Siêu sao 92
T.38
H.4
B.14
73 TCFxWakaLucifer Siêu sao 1133
T.271
H.57
B.187
74 BTV HieuZippo Siêu sao 1288
T.104
H.31
B.68
75 NDC TuanLan Siêu sao 323
T.69
H.11
B.31
76 PRookier Siêu sao 659
T.62
H.7
B.32
77 Thích Sao Kê  Siêu sao 771
T.59
H.10
B.30
78 BabiHendo Siêu sao 430
T.109
H.17
B.78
79 VietAnhNguyen Siêu sao 695
T.58
H.10
B.31
80 Tin¤Kem Siêu sao 2226
T.70
H.10
B.39
81 BoVix Bmt BuonHo Siêu sao 946
T.129
H.14
B.102
82 Leo Teecaprio Siêu sao 721
T.45
H.9
B.23
83 Isaac Netero Siêu sao 459
T.43
H.5
B.10
84  Môc Çhâµ Milk Siêu sao 1439
T.68
H.12
B.42
85 Dynasty of Islam Siêu sao 1286
T.95
H.7
B.40
86 Lã Bố Siêu sao 2041
T.57
H.6
B.24
87 BLV Anh Tran Siêu sao 2151
T.68
H.18
B.38
88 Đấng Lingardinho Siêu sao 836
T.177
H.39
B.150
89 VP JJangÖzil Siêu sao 1710
T.53
H.8
B.15
90 Tu888888 Siêu sao 565
T.69
H.18
B.41
91 Farmer Mèo ú Siêu sao 3001
T.54
H.9
B.29
92 P  Ivy Siêu sao 286
T.92
H.19
B.60
93 CG UncleLam Siêu sao 1115
T.80
H.8
B.37
94 ¤ MiND ¤ Siêu sao 149
T.62
H.8
B.36
95 FCB xxx Siêu sao 97
T.74
H.17
B.55
96 VT Jisoo Siêu sao 1397
T.46
H.7
B.18
97 SSY 4 Siêu sao 3538
T.152
H.16
B.77
98 VP TrungKenbi TD Siêu sao 535
T.78
H.5
B.50
99  Wind Siêu sao 375
T.30
H.4
B.4
100 CuaNhatAnh Siêu sao 165
T.43
H.3
B.20