# HLV Hạng Level Win rate
1 FLASH Mist Siêu sao 780
T.342
H.11
B.46
2 FLASH Mësut Siêu sao 1224
T.62
H.3
B.2
3 FLASH Maestroz Siêu sao 333
T.130
H.4
B.20
4 Another Country Siêu sao 369
T.134
H.9
B.24
5 FarmerS Zico Siêu sao 831
T.137
H.9
B.63
6 HND Junior 98 Siêu sao 999
T.148
H.5
B.72
7 FarmerS Joker Siêu sao 1076
T.241
H.12
B.137
8 Gogi Gogi Siêu sao 80
T.119
H.4
B.41
9 Cësc 7 Siêu sao 773
T.123
H.14
B.55
10 NDEsport Alex Siêu sao 1020
T.95
H.4
B.50
11 DIHEsport T¬Rex Siêu sao 354
T.178
H.4
B.54
12 3Z Thierry Siêu sao 1134
T.170
H.10
B.86
13 Hao Nam  Siêu sao 703
T.90
H.8
B.53
14 XBĐ Quang Dũng Siêu sao 832
T.36
H.1
B.2
15 DIHEsport Subin Siêu sao 455
T.59
H.1
B.5
16 DIHEsport PiTi Siêu sao 174
T.82
H.10
B.27
17 XBРQuidii Siêu sao 399
T.79
H.7
B.30
18 Farmer NVP Siêu sao 783
T.92
H.14
B.41
19 DC HuyArs Siêu sao 343
T.111
H.13
B.72
20 KingCr7VN Siêu sao 146
T.126
H.16
B.86
21 FarmerS PhanLoc Siêu sao 1017
T.180
H.16
B.45
22 LKU Ba Dua Siêu sao 2223
T.48
H.6
B.10
23 F4 Tamada Siêu sao 585
T.62
H.6
B.27
24 Never giveup Siêu sao 568
T.168
H.7
B.115
25 SOW Kushincuabo Siêu sao 1611
T.103
H.12
B.45
26 ILF Teddy Siêu sao 518
T.95
H.23
B.69
27 LBK HOPE Siêu sao 230
T.41
H.4
B.9
28 HND Léo Léo Siêu sao 599
T.76
H.10
B.33
29 HND QKA Siêu sao 389
T.100
H.12
B.60
30 3Z Chi Pu Siêu sao 1482
T.83
H.9
B.40
31 F4 Bili Siêu sao 556
T.134
H.29
B.82
32 NPNG THÁI 2K3 Siêu sao 515
T.283
H.40
B.228
33 MaxSpeedGALAXY Siêu sao 1550
T.43
H.11
B.9
34 Farmer RicharDo Siêu sao 353
T.63
H.7
B.33
35 3Z Sang Junior Siêu sao 600
T.117
H.11
B.75
36 NPNG Hunter Siêu sao 228
T.178
H.25
B.164
37 TGA Anh Siêu sao 705
T.85
H.8
B.36
38 HGC NP Siêu sao 279
T.80
H.13
B.40
39 SGFSniper Siêu sao 176
T.92
H.9
B.55
40 Ko1DongTacThua Siêu sao 718
T.43
H.5
B.6
41 ibrobot45 Siêu sao 517
T.75
H.9
B.35
42 ILF »XDestroy« Siêu sao 977
T.86
H.16
B.47
43 Sir Marco Siêu sao 768
T.86
H.14
B.57
44 SOW CongQuan Siêu sao 481
T.74
H.17
B.40
45 DIHEsport Tieupi Siêu sao 973
T.79
H.5
B.36
46 LBK MinhAce Siêu sao 387
T.125
H.12
B.57
47 SSTAxAttie1308 Siêu sao 567
T.79
H.15
B.43
48 TommSuSu Siêu sao 1227
T.109
H.1
B.51
49 HGC BaoKun Siêu sao 907
T.116
H.4
B.65
50 Charlie Chaplin  Siêu sao 369
T.103
H.4
B.68
51 Cô Bé Hà Nôi Siêu sao 363
T.109
H.20
B.70
52 SoáiCa ThànhHòa Siêu sao 565
T.188
H.3
B.68
53 SOW TràSữa Siêu sao 571
T.100
H.20
B.51
54 Đức Vũ Anh Siêu sao 656
T.143
H.21
B.94
55 QNFC ThíchTêTê Siêu sao 689
T.77
H.12
B.47
56 LTJoseMourinho Siêu sao 736
T.41
H.8
B.9
57 nhatcarrick Siêu sao 258
T.50
H.8
B.15
58 NMG Hoa Anh Túc Siêu sao 755
T.142
H.10
B.89
59 DIHEsHakuYoung Siêu sao 796
T.91
H.5
B.28
60 NPNG »Câµ·ßa Âu´ Siêu sao 3261
T.88
H.5
B.48
61 BaBa  YaGa Siêu sao 467
T.86
H.5
B.55
62 3z Mr Tú Ka Siêu sao 1011
T.88
H.8
B.56
63 ZT Clear Siêu sao 731
T.106
H.3
B.71
64  Jose Mourinho   Siêu sao 479
T.133
H.30
B.99
65 F4 PrinceJohnny Siêu sao 691
T.75
H.9
B.44
66 NDEsport Dominic Siêu sao 375
T.71
H.14
B.35
67 Quái Vật Online Siêu sao 1250
T.180
H.8
B.121
68 NPNG Ravens Siêu sao 359
T.165
H.36
B.112
69 RinoMILAN74 Siêu sao 657
T.147
H.13
B.96
70 lehieesuuu Siêu sao 187
T.121
H.31
B.88
71 Quét Trụ Siêu sao 898
T.130
H.14
B.82
72 FHD NCH Siêu sao 400
T.111
H.14
B.71
73 KUSH VP JangÖzil Siêu sao 858
T.100
H.13
B.71
74 SSY HieuTT6789 Siêu sao 809
T.99
H.15
B.70
75 DXG Djokovic Siêu sao 1172
T.88
H.8
B.38
76 SOW TP Siêu sao 1308
T.88
H.13
B.55
77 DXG Central Siêu sao 466
T.80
H.6
B.16
78 Nguyen Hoang Duc Siêu sao 680
T.89
H.4
B.44
79 London is Blue  Siêu sao 1347
T.37
H.8
B.11
80 SOW Joker Siêu sao 965
T.228
H.19
B.187
81 i®s¯Jaded Siêu sao 302
T.153
H.32
B.99
82 Tuấn Trần Siêu sao 459
T.92
H.20
B.62
83 TP SaÐéc¸ÐT Siêu sao 1293
T.37
H.6
B.12
84 VSG Erwin Rommel Siêu sao 598
T.114
H.17
B.88
85 SOW MilkTea Siêu sao 2116
T.71
H.9
B.38
86 LBK Akasi Siêu sao 749
T.79
H.12
B.48
87 »SGK« Disconnect Siêu sao 1363
T.100
H.19
B.57
88 SSY SirCuong Siêu sao 1097
T.139
H.21
B.101
89 QNFC HaLongßros Siêu sao 1614
T.72
H.10
B.38
90 OleClaus Siêu sao 568
T.99
H.8
B.70
91 coutinho1999 Siêu sao 606
T.211
H.20
B.163
92 SSY HoàngLong99 Siêu sao 596
T.106
H.19
B.72
93 ibhieu99 Siêu sao 840
T.228
H.14
B.161
94 NBU Golden Boy Siêu sao 732
T.115
H.14
B.78
95 Dâu Tây Cüa Ba Siêu sao 280
T.103
H.18
B.74
96 Farmer Leite Siêu sao 369
T.44
H.5
B.16
97 NPNG DapXaNgang Siêu sao 4279
T.52
H.3
B.27
98 » PLT® Nhon9X « Siêu sao 329
T.153
H.36
B.125
99 Alpha Jiren Siêu sao 885
T.155
H.12
B.105
100 NPNG Himane Siêu sao 438
T.135
H.15
B.74

Website được lập với mục đích phát triển cộng đồng FIFA Online 4 Việt Nam

Mọi đóp góp ý kiến của các bạn chính là góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện hơn nữa.

Email liên hệ: [email protected]