# HLV Hạng Level Win rate
1 Quynhbupphe   Siêu sao 375
T.52
H.1
B.8
2 NPNG Himane Siêu sao 478
T.81
H.9
B.41
3 SoáiCa ThànhHòa Siêu sao 616
T.146
H.7
B.47
4 ThanhLocPhan Siêu sao 1053
T.46
H.4
B.7
5 MinhBQ9999 Siêu sao 404
T.64
H.8
B.12
6 DXG Djokovic Siêu sao 1247
T.100
H.8
B.35
7 Captain Marvel © Siêu sao 578
T.102
H.10
B.58
8 Farmer TVG Siêu sao 372
T.65
H.10
B.28
9 DIHEsport T¬Rex Siêu sao 381
T.69
H.4
B.21
10 Farmer 0405 Siêu sao 866
T.89
H.5
B.30
11  Hurricane  Siêu sao 1050
T.29
H.4
B.2
12 ibhieu99 Siêu sao 917
T.122
H.12
B.56
13 SSY SirCuong Siêu sao 1177
T.104
H.3
B.48
14 01 08  Siêu sao 492
T.60
H.9
B.15
15 tuananhttt Siêu sao 402
T.65
H.9
B.25
16 NDEsport TuanLan Siêu sao 783
T.58
H.8
B.18
17 SOW LnHHH Siêu sao 753
T.80
H.12
B.39
18 LBK MinhAce Siêu sao 436
T.60
H.9
B.15
19 Leo Teecaprio Siêu sao 478
T.40
H.11
B.13
20 WAO « Mr Tom Siêu sao 883
T.62
H.10
B.29
21 3Z MC Siêu sao 400
T.65
H.8
B.27
22 SOW Kushincuabo Siêu sao 1635
T.52
H.4
B.17
23 HND RedDevils Siêu sao 1284
T.51
H.3
B.18
24 Kubheka Philani Siêu sao 1343
T.114
H.14
B.56
25 »TTT«ManUnited Siêu sao 688
T.47
H.12
B.21
26 The Citizens  Siêu sao 804
T.81
H.13
B.45
27 nhatcarrick Siêu sao 270
T.57
H.7
B.11
28 Hao Nam  Siêu sao 779
T.113
H.17
B.46
29 FCTH Los Blancos Siêu sao 1479
T.90
H.9
B.51
30 NPNG Mèobéocon Siêu sao 65
T.86
H.2
B.60
31 Alpha Jiren Siêu sao 951
T.46
H.5
B.17
32 ibrobot45 Siêu sao 569
T.77
H.5
B.36
33 NPNG Conmèobéo Siêu sao 129
T.47
H.8
B.23
34 IdolRonaldoBeo Siêu sao 411
T.47
H.7
B.20
35 NDEsport Dominic Siêu sao 409
T.50
H.7
B.16
36 NQV¤Trequartista Siêu sao 696
T.124
H.17
B.55
37 Linh Queen Siêu sao 1073
T.44
H.5
B.9
38 CamCamH Siêu sao 447
T.107
H.13
B.77
39 NBU Golden Boy Siêu sao 792
T.40
H.3
B.14
40 Pennywise F4 Siêu sao 584
T.129
H.15
B.75
41 SOW Joker Siêu sao 1030
T.79
H.12
B.49
42 XBРQuidii Siêu sao 454
T.84
H.7
B.24
43 SOW Game Lon Siêu sao 1719
T.72
H.17
B.34
44 0T Escape Siêu sao 541
T.179
H.34
B.126
45 CFC Trung Kiên Siêu sao 920
T.77
H.10
B.48
46 Sadoris Siêu sao 1885
T.49
H.3
B.20
47 Quangvu93 Siêu sao 279
T.47
H.9
B.24
48 Jack515 Siêu sao 535
T.55
H.12
B.28
49 NPNG MrPham Siêu sao 2232
T.70
H.10
B.44
50 Hgosu Siêu sao 815
T.66
H.10
B.35
51 LBK Hip Siêu sao 1114
T.37
H.4
B.15
52 DIHEsport Subin Siêu sao 466
T.33
H.2
B.3
53 Charlie Puth Siêu sao 647
T.55
H.11
B.27
54 NSND2020Sushi Siêu sao 375
T.56
H.19
B.32
55 Quái Vật Junior Siêu sao 642
T.140
H.16
B.65
56 2k10provip Siêu sao 264
T.179
H.23
B.107
57 Ranking King Siêu sao 255
T.82
H.11
B.46
58 Mr Hero Siêu sao 60
T.50
H.14
B.17
59 MiuOCD Siêu sao 1507
T.84
H.11
B.48
60 FCTH Long Ka  Siêu sao 1436
T.47
H.11
B.20
61 SSY Thao Caitlyn Siêu sao 715
T.57
H.10
B.23
62 CNC PRESIDENT Siêu sao 801
T.54
H.17
B.32
63 Alpha Rommel Siêu sao 641
T.98
H.29
B.73
64 Nostepbackwards Siêu sao 902
T.68
H.30
B.48
65 DIHEsport PiTi Siêu sao 266
T.33
H.2
B.10
66 Shiba0110 Siêu sao 744
T.46
H.3
B.22
67 Ping 26 Siêu sao 2445
T.100
H.26
B.68
68 Farmer Ha Ngan Siêu sao 489
T.136
H.20
B.86
69 VT Henry Siêu sao 775
T.81
H.10
B.56
70 JackMinhNguyen Siêu sao 417
T.61
H.8
B.34
71 MarcusBui Siêu sao 991
T.34
H.9
B.12
72 KieuNgan2016 Siêu sao 543
T.58
H.14
B.27
73 BópMôngNgoçTrinh Siêu sao 150
T.54
H.11
B.30
74 TRINHAN2017 Siêu sao 1318
T.64
H.31
B.42
75 HoangLongHy Siêu sao 275
T.79
H.9
B.42
76 Quality Siêu sao 425
T.58
H.9
B.31
77 KingG §irHoangCk Siêu sao 1141
T.103
H.33
B.81
78 Alpha Priest Siêu sao 1829
T.62
H.6
B.36
79 DIHEsport Hariii Siêu sao 491
T.44
H.11
B.16
80 VP JJangÖzil Siêu sao 897
T.78
H.17
B.53
81 HND HanLam Siêu sao 564
T.43
H.9
B.16
82 Farmer GaBeo Siêu sao 893
T.161
H.25
B.116
83 1987StudioFC Siêu sao 716
T.97
H.20
B.68
84 SOW Tóc Tiên Siêu sao 926
T.57
H.17
B.24
85 NightFury Siêu sao 882
T.46
H.13
B.22
86 Sawakitta Siêu sao 595
T.102
H.16
B.81
87 NightMonkey Siêu sao 458
T.69
H.9
B.48
88 FG LinhAn Siêu sao 1468
T.92
H.6
B.64
89 19P1 Lộc Fuho Siêu sao 371
T.48
H.5
B.19
90 3Z Mr NamNH Siêu sao 6122
T.68
H.12
B.45
91 Juin Siêu sao 1988
T.42
H.6
B.20
92 HeavySt0rm Siêu sao 268
T.56
H.10
B.26
93 SSY Boa Hancock Siêu sao 1060
T.145
H.21
B.108
94 Not Joke Siêu sao 3299
T.67
H.14
B.40
95 Plus MV Brazil Siêu sao 54
T.36
H.3
B.6
96 KµnKµn Siêu sao 2866
T.33
H.6
B.10
97 H E B I Siêu sao 786
T.25
H.5
B.4
98 thanhchan Siêu sao 559
T.67
H.27
B.43
99 HGC NP Siêu sao 303
T.69
H.15
B.43
100 NPNG DapXaNgang Siêu sao 4464
T.36
H.6
B.14

Website được lập với mục đích phát triển cộng đồng FIFA Online 4 Việt Nam

Mọi đóp góp ý kiến của các bạn chính là góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện hơn nữa.

Email liên hệ: [email protected]