# HLV Hạng Level Win rate
1 Farmer PogBenRy Siêu sao 539
T.47
H.7
B.18
2 3Z xBi Siêu sao 3305
T.117
H.11
B.36
3 jv·jarvis Siêu sao 1094
T.63
H.4
B.7
4 Cô Gái Hà Lan00 Siêu sao 285
T.70
H.5
B.29
5  FishMan Siêu sao 913
T.27
H.1
B.5
6 TG Billÿ24 Siêu sao 1608
T.103
H.25
B.44
7 Roderick JL Siêu sao 2855
T.72
H.5
B.36
8 TG Justin Siêu sao 543
T.71
H.6
B.32
9 Ja Fong Siêu sao 1291
T.28
H.3
B.4
10 Whys0ez1 Siêu sao 1374
T.44
H.3
B.6
11 tuananhttttt Siêu sao 463
T.33
H.4
B.7
12 AlphaZeus Siêu sao 1395
T.30
H.0
B.6
13 TT Zico Siêu sao 201
T.59
H.14
B.22
14 maxpaint100 Siêu sao 794
T.32
H.3
B.7
15 x VINCENZO x Siêu sao 1134
T.33
H.3
B.13
16 KµnKµn Siêu sao 4276
T.65
H.16
B.35
17 OP Lucky Roo Siêu sao 2232
T.43
H.7
B.15
18 ibhieu99 Siêu sao 1134
T.34
H.20
B.16
19 FCB DragonXII Siêu sao 1969
T.58
H.13
B.35
20 XBРAnonymous Siêu sao 616
T.39
H.4
B.7
21 Milan Catenacio Siêu sao 1932
T.24
H.10
B.4
22 XBĐ MinhThu Siêu sao 1103
T.55
H.13
B.37
23 MiTHTANTAYx Siêu sao 622
T.137
H.34
B.117
24    Bi Siêu sao 288
T.29
H.6
B.6
25  Môc Çhâµ Milk Siêu sao 1244
T.27
H.6
B.6
26 Sư Tử Gầm Siêu sao 683
T.55
H.16
B.30
27 Cinzz Siêu sao 287
T.43
H.16
B.25
28 II Capitano Siêu sao 889
T.28
H.6
B.13
29 DIHESport T¬Rex Siêu sao 787
T.28
H.8
B.7
30 TG Cris 2109 Siêu sao 2224
T.37
H.5
B.19
31 ProG Jugend Siêu sao 204
T.97
H.15
B.37
32 cantoNAMct Siêu sao 899
T.40
H.4
B.21
33 Bố Vợ Siêu sao 2510
T.37
H.8
B.20
34 CheIsea FC Siêu sao 775
T.55
H.6
B.42
35 AlbicelesteClb Siêu sao 74
T.49
H.21
B.32
36 DoiNgayXaviVe Siêu sao 581
T.64
H.21
B.51
37 XBĐ King Siêu sao 357
T.52
H.18
B.18
38 XBРALUZZY Siêu sao 196
T.100
H.23
B.49
39 MGAxxPhamToaN Siêu sao 1078
T.31
H.4
B.14
40 Minh KhangŠ Siêu sao 1777
T.43
H.4
B.21
41 LIFE IS SHARING Siêu sao 2869
T.30
H.8
B.10
42 Đá BằngTay Siêu sao 1268
T.79
H.26
B.60
43 cobetrasuaa Siêu sao 1143
T.68
H.20
B.49
44 10CB»1GK Siêu sao 904
T.52
H.18
B.25
45 3z LinhGatsu Siêu sao 93
T.32
H.5
B.14
46 chú·rùa·hít·Ðá Siêu sao 506
T.62
H.20
B.28
47 ÔngChú Viettel Siêu sao 660
T.47
H.15
B.33
48 CigaretteTobaco Siêu sao 503
T.36
H.7
B.17
49 Yelbit Siêu sao 821
T.129
H.21
B.89
50  Cò    Siêu sao 1691
T.86
H.29
B.47
51 CáVoiCàyChay Siêu sao 1722
T.39
H.7
B.18
52 GC Hred Siêu sao 310
T.46
H.9
B.31
53 BATIGOL100615 Siêu sao 682
T.64
H.20
B.36
54 Farmer Vincenzo Siêu sao 937
T.29
H.3
B.9
55 98United « HР» Siêu sao 1271
T.39
H.7
B.25
56 IdolRonaldoBeo1 Siêu sao 507
T.29
H.16
B.14
57 VT Henry Siêu sao 1157
T.26
H.11
B.10
58 Fake KunTK Siêu sao 312
T.40
H.10
B.20
59 Not Joke Siêu sao 4358
T.26
H.15
B.9
60 DauNhucXuongKhop Siêu sao 1243
T.128
H.28
B.89
61 SBE Steven Lâm Siêu sao 620
T.38
H.6
B.14
62 POLOMAN Phuthanh Siêu sao 1185
T.40
H.12
B.14
63 KDI Hykha Siêu sao 1620
T.31
H.10
B.16
64 3Z KingKong Siêu sao 801
T.26
H.5
B.4
65 CG 2AM Siêu sao 903
T.90
H.11
B.63
66 HND Aphelios Siêu sao 317
T.30
H.19
B.12
67 SLFC Ánh Dương Siêu sao 2000
T.43
H.12
B.24
68 Datsakorn Sakda Siêu sao 992
T.30
H.6
B.11
69 Balang241 Siêu sao 191
T.50
H.10
B.30
70 VNTtom Siêu sao 546
T.53
H.20
B.38
71 VP JJangÖzil Siêu sao 1563
T.45
H.13
B.23
72  Twistzz Siêu sao 1090
T.30
H.5
B.12
73 NB Tien Manh Siêu sao 1733
T.34
H.1
B.18
74 trauvang253 Siêu sao 1171
T.35
H.13
B.21
75 ASC Poseidon Siêu sao 708
T.52
H.16
B.30
76 88 ChômChôm Siêu sao 575
T.40
H.9
B.25
77 CFC Ntadious Siêu sao 1858
T.37
H.13
B.20
78 doicon gi nuadau Siêu sao 849
T.84
H.20
B.55
79 Thiết Mộc Chân Siêu sao 1824
T.57
H.22
B.37
80 Em Cứ Để Anh Siêu sao 1226
T.49
H.11
B.30
81 DXN Fifa Dragon® Siêu sao 507
T.57
H.15
B.40
82 DungdenTN Siêu sao 1419
T.35
H.7
B.22
83 TheKing1vs1 Siêu sao 925
T.40
H.7
B.20
84 Betty Boo Siêu sao 66
T.32
H.5
B.19
85 Elizabet88 Siêu sao 359
T.43
H.8
B.31
86 «NSND Bäñg» Siêu sao 1495
T.48
H.10
B.29
87 ¬IQ»JackMK Siêu sao 353
T.45
H.13
B.29
88 BDSCuongThinh Siêu sao 350
T.41
H.12
B.25
89 Thái Hades Siêu sao 615
T.42
H.10
B.24
90 s4ur0m Siêu sao 842
T.115
H.37
B.90
91 19Éo Hiểu Vì Sao Siêu sao 248
T.108
H.24
B.91
92 Macroeconomics Siêu sao 304
T.34
H.6
B.23
93 DNB1512 Siêu sao 512
T.55
H.36
B.42
94 vubuivubui Siêu sao 583
T.54
H.13
B.37
95 XBРYua Mikami Siêu sao 1202
T.80
H.22
B.55
96 SOW team Juve Siêu sao 245
T.64
H.20
B.42
97  TTH Lucas Siêu sao 1209
T.71
H.18
B.58
98 HND Lionel Siêu sao 3516
T.53
H.19
B.39
99 Gunš  Siêu sao 541
T.40
H.10
B.24
100 WakaLucifer Siêu sao 969
T.74
H.26
B.53