# HLV Hạng Level Win rate
1 DIH Shiba Siêu sao 461
T.27
H.1
B.2
2 OVS Linh Vương Siêu sao 570
T.39
H.0
B.5
3 ShopTấnHenry Siêu sao 1974
T.38
H.3
B.7
4 KentHieuDjokovic Siêu sao 3366
T.40
H.0
B.5
5 LeaveMeeAlone Siêu sao 1262
T.36
H.2
B.6
6 CGxHiepNguyen Siêu sao 1340
T.51
H.6
B.21
7 Fix Giá Thì Mua Siêu sao 1794
T.35
H.4
B.8
8 IdolTớHậnCậu Siêu sao 642
T.39
H.8
B.15
9 BLUESxApple Siêu sao 2240
T.32
H.4
B.3
10 ufwKQuinn Siêu sao 262
T.42
H.7
B.9
11 ProGxLieTa Siêu sao 3115
T.31
H.5
B.12
12 SangJuniorr Siêu sao 3917
T.27
H.0
B.5
13 NAVYxCentral777 Siêu sao 1466
T.33
H.6
B.7
14 INTERPOL ® Siêu sao 3778
T.43
H.3
B.12
15 TikTok DuckThens Siêu sao 657
T.31
H.7
B.15
16 Bố Cháu Sang Siêu sao 3246
T.30
H.1
B.11
17 LAGxSCUDETOVN8 Siêu sao 507
T.44
H.4
B.15
18 toitenga12 Siêu sao 991
T.37
H.1
B.17
19 BLUESxDocLaFifa Siêu sao 2898
T.30
H.11
B.6
20 1Tấn Ausar 1 Siêu sao 1836
T.30
H.7
B.9
21 Khát Vọng Ricon Siêu sao 2349
T.27
H.6
B.9
22 Trent Bissaka Siêu sao 176
T.29
H.4
B.11
23 TherNguyễn Siêu sao 385
T.31
H.3
B.8
24 LAGxManUp Siêu sao 576
T.69
H.6
B.40
25 WellComee Siêu sao 1613
T.53
H.8
B.33
26 TheKingOfEurope Siêu sao 1029
T.29
H.4
B.10
27 CGxStarling Siêu sao 374
T.47
H.9
B.30
28 Wang Tao Zi Siêu sao 2001
T.30
H.5
B.18
29 DLGMxDũng Lò Siêu sao 4396
T.58
H.16
B.33
30 AMxPhastLeeeee Siêu sao 461
T.29
H.2
B.11
31 LukasGreen Siêu sao 714
T.27
H.3
B.11
32 Ajax Loki Siêu sao 1503
T.42
H.7
B.28
33 Myth »TITAN« Siêu sao 3330
T.34
H.3
B.9
34 STOLNNYDx43 Siêu sao 1461
T.39
H.9
B.18
35 JCDx Siêu sao 1287
T.37
H.8
B.22
36 DiHuyn Siêu sao 497
T.32
H.2
B.13
37 Giáo Sư Rùa Siêu sao 651
T.36
H.5
B.22
38 LISxBoxBox Siêu sao 1332
T.31
H.2
B.17
39 FNGxKiwi Siêu sao 317
T.29
H.2
B.12
40 TIKTOKThingTV Siêu sao 2173
T.33
H.4
B.17
41 CGxThe1nOnlyLUCY Siêu sao 1380
T.50
H.11
B.35
42 Fc»Liverpool» Siêu sao 1896
T.28
H.9
B.16
43 SNCL1719 Siêu sao 263
T.39
H.5
B.22
44 ThitCh0mamt0m Siêu sao 1116
T.31
H.7
B.16
45 LKxMôcÇhâµMilk Siêu sao 1845
T.35
H.9
B.20
46 NétAnhHiểu BaLi Siêu sao 4005
T.29
H.0
B.7
47 0oZAROo0 Siêu sao 832
T.44
H.4
B.29
48 LADYKILLER9XND Siêu sao 520
T.38
H.7
B.20
49 3 Thanh Lực Siêu sao 597
T.27
H.3
B.11
50 LKxLord Niko Siêu sao 428
T.31
H.2
B.7
51 embekquinn Siêu sao 410
T.48
H.8
B.14
52 FCBxBARCEL0NA Siêu sao 3119
T.49
H.9
B.26
53 FGCxPR1ME Siêu sao 2777
T.38
H.5
B.13
54 K i n K T Siêu sao 440
T.41
H.2
B.11
55 taycamnewbie Siêu sao 1009
T.36
H.12
B.18
56 TCxJiHye Siêu sao 3129
T.44
H.9
B.26
57 HPV Gaming Siêu sao 1144
T.34
H.1
B.14
58 VNC ChiPheo Siêu sao 1380
T.40
H.6
B.22
59 PressingtoWin Siêu sao 1397
T.36
H.7
B.20
60 PLEIKUxD20 Siêu sao 679
T.45
H.11
B.31
61 Mr Tung Do Siêu sao 649
T.33
H.8
B.11
62 UnPredictableZ Siêu sao 824
T.28
H.5
B.13
63 LKxSlytherin Siêu sao 812
T.57
H.19
B.42
64 SQRxMaiPhuonggg Siêu sao 288
T.59
H.9
B.47
65 ANuis04 Siêu sao 589
T.29
H.4
B.11
66 DESxFunny Siêu sao 503
T.60
H.8
B.40
67 ILF Hoang Ngan Siêu sao 4554
T.39
H.8
B.21
68 Seaman 1995 Siêu sao 2264
T.49
H.9
B.31
69 CGxTrungTuyen Siêu sao 530
T.50
H.19
B.33
70 Unclässify Siêu sao 4382
T.28
H.0
B.12
71 BLUESxHachy Siêu sao 4002
T.34
H.7
B.22
72 Ù Mờ Lôn Siêu sao 709
T.55
H.12
B.41
73 HullxZapdos Siêu sao 1608
T.88
H.16
B.67
74 Dë¢ëmbër  14 Siêu sao 1471
T.44
H.7
B.31
75 LAGxBelibostore Siêu sao 2150
T.36
H.2
B.18
76 Chloriinnee Siêu sao 384
T.28
H.8
B.14
77 DGT×ßÉTÖÀÑ©®7 Siêu sao 237
T.52
H.6
B.39
78 LIONx2606 Siêu sao 176
T.35
H.3
B.19
79 Bác Sỹ Lang Băm Siêu sao 1249
T.29
H.4
B.14
80 M I N T E E J R Siêu sao 1010
T.44
H.12
B.30
81 Manuc1anX Siêu sao 572
T.60
H.8
B.42
82 PeterHien Siêu sao 3191
T.66
H.13
B.44
83 CGxTidi Siêu sao 636
T.49
H.5
B.33
84 Barenxx Siêu sao 492
T.42
H.7
B.23
85 AC MI£AN 199x Siêu sao 331
T.41
H.5
B.20
86 VPxJJangÖzil Siêu sao 2543
T.32
H.3
B.15
87 đá là win Siêu sao 517
T.56
H.14
B.36
88 Đồng Chí TLinh Siêu sao 1110
T.32
H.4
B.17
89 9BRO TENGx Siêu sao 1622
T.40
H.13
B.22
90 Nexon Heung·min Siêu sao 415
T.98
H.19
B.82
91 Minaxbim Siêu sao 1119
T.33
H.15
B.19
92 CuongCechFC Siêu sao 850
T.36
H.8
B.22
93 MAIYEUCHAMANH Siêu sao 323
T.37
H.9
B.23
94 4LC x OG¹²¹¹xxxx Siêu sao 5520
T.41
H.6
B.28
95 Tik Babiidangca Siêu sao 849
T.43
H.13
B.27
96 VietHung x SoLo Siêu sao 428
T.81
H.10
B.64
97 HullxCasemiro Siêu sao 1220
T.47
H.11
B.34
98 LAGxSuperPeople Siêu sao 111
T.38
H.7
B.28
99 «AFC»DADDY« Siêu sao 869
T.54
H.7
B.46
100 LIONx8LV Siêu sao 456
T.45
H.5
B.37