# HLV Hạng Level Win rate
1 KenHieu Djokovic Siêu sao 2997
T.38
H.2
B.7
2 WCKxThành Hòa Siêu sao 1225
T.36
H.3
B.9
3 David BeckBi Siêu sao 3990
T.38
H.3
B.9
4 Cimbom Siêu sao 1233
T.97
H.8
B.45
5 NAVYxJugend Siêu sao 1014
T.48
H.6
B.9
6 FNGxCherry Siêu sao 790
T.40
H.3
B.13
7 Sáu mươi Tám Siêu sao 1060
T.27
H.0
B.3
8 XMENBOSSVIC Siêu sao 608
T.123
H.7
B.38
9 Belibostore Com Siêu sao 1915
T.36
H.5
B.8
10 »Mr×Mickey Siêu sao 1182
T.61
H.3
B.31
11 HullxTurtle Siêu sao 3831
T.49
H.5
B.15
12 TikTok SoiGame Siêu sao 2114
T.75
H.20
B.37
13 Linh Gatsu Siêu sao 3223
T.37
H.1
B.13
14 Duckky14 Siêu sao 1726
T.32
H.3
B.10
15 TLxG Siêu sao 634
T.40
H.6
B.14
16 WSTxFourĐ Siêu sao 848
T.36
H.5
B.15
17 LionAnTrimen Siêu sao 1233
T.34
H.7
B.16
18 NooßMaster69 Siêu sao 1669
T.46
H.9
B.22
19 Đồng Tiền Vàng Siêu sao 444
T.39
H.3
B.8
20 TO DÀI 5 phút Siêu sao 3077
T.37
H.7
B.19
21 Hồ Minh Thuận Jr Siêu sao 838
T.33
H.5
B.11
22 Trọ Ng Siêu sao 5118
T.87
H.8
B.29
23 TFxVietbatdiet Siêu sao 819
T.75
H.8
B.49
24 Sang Chanh 97 Siêu sao 187
T.27
H.2
B.4
25 FNGxĐậuXoài Siêu sao 830
T.36
H.9
B.12
26 Banphimcaychay Siêu sao 893
T.63
H.20
B.43
27 LKxVidic Siêu sao 144
T.48
H.6
B.14
28 TLxTK Siêu sao 723
T.41
H.9
B.16
29 Portgas D·Ace  Siêu sao 850
T.58
H.4
B.19
30 WCKxSniper Siêu sao 1995
T.74
H.6
B.25
31 Exit Game Siêu sao 1867
T.29
H.11
B.12
32 3ZxMaddison Siêu sao 1112
T.35
H.8
B.19
33 LewandowsMinhh Siêu sao 821
T.26
H.1
B.7
34 TAHxTabi Siêu sao 313
T.33
H.2
B.15
35 NôngDân®HuyPham Siêu sao 2948
T.40
H.5
B.20
36 Doctor TurtleMU Siêu sao 1397
T.82
H.14
B.58
37 CMNS NgocHai Siêu sao 1527
T.27
H.7
B.8
38 TimeMan8888   Siêu sao 653
T.38
H.1
B.10
39 »Budweiser« Siêu sao 2049
T.27
H.1
B.8
40 Who´s your Daddy Siêu sao 1180
T.27
H.3
B.8
41 HOANGTHINH12345 Siêu sao 648
T.33
H.1
B.13
42 Tào Tháo   Siêu sao 1682
T.32
H.3
B.8
43 TFxRonaldo Siêu sao 2730
T.48
H.14
B.22
44 UDDxHàoHack Siêu sao 2737
T.56
H.11
B.34
45 Novak Djokovic® Siêu sao 1485
T.39
H.3
B.18
46 NguyễnVănTâm 9x Siêu sao 1031
T.26
H.0
B.7
47 TLxLoki Siêu sao 3366
T.36
H.5
B.20
48 HLV MạnhSơn Siêu sao 352
T.35
H.6
B.13
49 TFxOrange Siêu sao 3814
T.32
H.5
B.14
50 CGxBuyAllMunich Siêu sao 941
T.117
H.16
B.99
51 LKxKuKun17 Siêu sao 97
T.30
H.7
B.10
52 xPavada Siêu sao 750
T.40
H.4
B.19
53 TFxPaper Tiger Siêu sao 743
T.58
H.13
B.35
54 LKxMôcÇhâµMilk Siêu sao 1805
T.37
H.9
B.15
55 xJosé Mourinho Siêu sao 1615
T.93
H.9
B.66
56 PING20GGTHANKYOU Siêu sao 1645
T.41
H.7
B.19
57 LKxMeLeeGodXT Siêu sao 740
T.60
H.8
B.34
58 TFxJJangÖzil Siêu sao 2381
T.48
H.8
B.13
59 KB LynxDuck Siêu sao 338
T.48
H.10
B.28
60 Rafael Nadal Siêu sao 757
T.32
H.1
B.16
61 ° Hoàng Ánh ° Siêu sao 4501
T.45
H.10
B.21
62 NAVYxCentral Siêu sao 1433
T.38
H.3
B.13
63 Fc»Liverpool» Siêu sao 1753
T.35
H.12
B.19
64   Em Hiếu Siêu sao 901
T.26
H.8
B.8
65 RUTGUNITs Siêu sao 1069
T.38
H.6
B.18
66 ·JC Dinh Siêu sao 1181
T.43
H.9
B.26
67 Dua L1pa Siêu sao 682
T.36
H.6
B.20
68 NôngDânNghệTĩnh Siêu sao 180
T.75
H.16
B.48
69 mordingnho Siêu sao 377
T.40
H.5
B.21
70 VN °°Kwak°° Siêu sao 1542
T.40
H.11
B.19
71 Chú Giấu Kĩ Vãi Siêu sao 665
T.34
H.3
B.10
72 LKx QuốcHuy Siêu sao 228
T.44
H.10
B.27
73 StressingTime Siêu sao 690
T.48
H.9
B.18
74 RÏm TháÏ Siêu sao 461
T.63
H.11
B.47
75 TCOxLoii Siêu sao 748
T.30
H.5
B.11
76 TFxPhapAna Siêu sao 790
T.45
H.7
B.26
77 Gullìt Siêu sao 401
T.31
H.11
B.15
78 Trà Chanh C2 Siêu sao 2680
T.76
H.20
B.57
79       Ngân Hà Siêu sao 349
T.40
H.12
B.22
80 CxĐxTx94 Siêu sao 2812
T.80
H.8
B.58
81 Đi Bộ Vuốt Râu M Siêu sao 395
T.34
H.14
B.17
82 ThạnhxBlack99 Siêu sao 1773
T.44
H.5
B.29
83 Đá Bằng Chân Siêu sao 443
T.50
H.12
B.33
84 Trà Đào Çam Xả Siêu sao 1266
T.40
H.6
B.32
85 messiDamVandjik Siêu sao 657
T.49
H.8
B.28
86 Cà Fê Đắng Siêu sao 2389
T.72
H.19
B.57
87 AKxDTB Siêu sao 1030
T.39
H.8
B.18
88  Bố Của Son Siêu sao 1145
T.37
H.8
B.20
89 TeeGyy Siêu sao 707
T.31
H.2
B.15
90 JNKVINA2412 Siêu sao 487
T.57
H.11
B.42
91 Các Cụ Mãi Đ ỉnh Siêu sao 1650
T.60
H.19
B.46
92 FNGxJoseBac Siêu sao 1577
T.32
H.2
B.15
93 OHTxLukita Siêu sao 84
T.28
H.4
B.13
94 Chủ Tịch M10 Siêu sao 200
T.67
H.7
B.47
95 PressingtoWin Siêu sao 1170
T.34
H.9
B.16
96 Alpha Funs  Siêu sao 1513
T.45
H.11
B.25
97 Bố Vợ Siêu sao 3186
T.24
H.7
B.5
98 LKx35 Auth Siêu sao 1430
T.34
H.3
B.20
99 LKxKaiH Siêu sao 990
T.41
H.7
B.21
100 DungDevil99999 Siêu sao 558
T.37
H.10
B.22