# HLV Hạng Level Win rate
1 NôngDân®HuyPham Siêu sao 2799
T.52
H.9
B.12
2 TấnHenryFo4Shop Siêu sao 1532
T.35
H.3
B.4
3 TheKing1vs1 Siêu sao 1361
T.77
H.11
B.38
4 TNxBi Siêu sao 3396
T.160
H.12
B.59
5 TTxJugend Siêu sao 695
T.76
H.6
B.25
6 QuáiNhânKentHiếu Siêu sao 2497
T.39
H.10
B.10
7 HSFx Phú Thành Siêu sao 1277
T.50
H.7
B.15
8 Tù Mới Ra Siêu sao 1651
T.83
H.10
B.32
9 Hông Pé Uiiiiii Siêu sao 313
T.36
H.1
B.9
10 SoáiCa Thành Hòa Siêu sao 1072
T.25
H.5
B.3
11 Dazai Kitano Siêu sao 1662
T.64
H.9
B.36
12 PLMxSangJunior Siêu sao 3139
T.33
H.2
B.9
13 Kstar Tien Manh Siêu sao 2204
T.48
H.4
B.14
14 «Đá Bằng Tay» Siêu sao 1605
T.73
H.12
B.36
15 Pb1000 Siêu sao 2120
T.67
H.7
B.29
16 TiTanX1 Siêu sao 748
T.50
H.9
B.29
17 LeHaAnhTuan2k8 Siêu sao 134
T.74
H.22
B.46
18 WBxZeno Siêu sao 1663
T.51
H.6
B.29
19 XBĐxDestroyer Siêu sao 2800
T.132
H.18
B.66
20 Billy De Paula Siêu sao 256
T.64
H.10
B.29
21 No1 KOLsPro Siêu sao 296
T.26
H.1
B.4
22 Hachÿ Çömebäçk Siêu sao 3345
T.35
H.3
B.12
23 TTxVermisse Siêu sao 1528
T.30
H.4
B.9
24 NooßMaster69 Siêu sao 1041
T.64
H.7
B.37
25 ProGxDalzieL43 Siêu sao 654
T.40
H.8
B.18
26 X¬Factor Siêu sao 1137
T.75
H.12
B.53
27 KaKaxCR7 Siêu sao 2231
T.53
H.16
B.25
28 TaQuangVinh19 Siêu sao 2285
T.33
H.3
B.8
29 4222Test Siêu sao 1557
T.107
H.9
B.70
30 Dark Energy Siêu sao 989
T.33
H.12
B.13
31 Yamiya Siêu sao 296
T.48
H.3
B.21
32 ToiTenTa Siêu sao 659
T.120
H.15
B.93
33 TCFxWakaLucifer Siêu sao 1345
T.89
H.25
B.51
34 BeThao1102 Siêu sao 223
T.30
H.0
B.7
35 Hoàng Mõm Siêu sao 1199
T.39
H.2
B.18
36 Vo Kiệt Siêu sao 290
T.55
H.10
B.27
37 ForFun123456789 Siêu sao 1435
T.37
H.2
B.15
38 RIO15417 Siêu sao 160
T.78
H.7
B.51
39 DucManh Siêu sao 476
T.45
H.9
B.27
40 XBРStubborn Siêu sao 1179
T.78
H.13
B.54
41 whyn0tm3 Siêu sao 1486
T.33
H.14
B.16
42 TNxSixT Siêu sao 3882
T.81
H.7
B.42
43 Không Sợ Đói Siêu sao 1946
T.71
H.9
B.46
44 One2Three4Five6 Siêu sao 1161
T.54
H.21
B.34
45 XLiemTrocX Siêu sao 1679
T.27
H.3
B.10
46 Anh Ca Siêu sao 358
T.61
H.8
B.43
47 LIFE IS SHARING Siêu sao 3495
T.29
H.6
B.9
48 ° Hoàng Ánh ° Siêu sao 3967
T.39
H.6
B.23
49 CMNS NgocHai181 Siêu sao 1035
T.31
H.2
B.9
50 TuanDepZai137 Siêu sao 371
T.50
H.13
B.27
51 CàyChay mới hiểu Siêu sao 2454
T.29
H.1
B.4
52 End  Game Siêu sao 1746
T.35
H.8
B.14
53 17 ĐẠT Siêu sao 411
T.72
H.17
B.58
54 Tùng Kiss Siêu sao 1696
T.35
H.10
B.14
55 hüNterSSS Siêu sao 629
T.34
H.3
B.16
56 HieuZippoShopFo4 Siêu sao 1682
T.73
H.7
B.55
57 MWxHappy Siêu sao 821
T.44
H.4
B.15
58 TomTom   Siêu sao 1688
T.36
H.5
B.15
59 KŠtar HoàngKen Siêu sao 1245
T.35
H.4
B.18
60 CFC BEO Siêu sao 3947
T.40
H.5
B.21
61 ¹ Rin Nguyen Siêu sao 2073
T.58
H.14
B.40
62 NguyenHuuDuFO4 Siêu sao 3272
T.100
H.10
B.55
63 x  VINCENZO  x Siêu sao 1667
T.72
H.17
B.44
64 kŠtar PhapAna Siêu sao 394
T.61
H.2
B.41
65 Thích Zú Bự   Siêu sao 494
T.56
H.12
B.29
66 AFCBD 61A 345·21 Siêu sao 1680
T.85
H.8
B.60
67 NDidane Siêu sao 895
T.30
H.1
B.12
68 BelRedDevil Siêu sao 627
T.33
H.12
B.15
69 Bình Minh Siêu sao 292
T.64
H.6
B.48
70 April19th Siêu sao 1113
T.110
H.13
B.80
71 hafizmoocuteee Siêu sao 527
T.46
H.3
B.29
72 KStar Ba Dưa Siêu sao 3305
T.44
H.7
B.24
73 MinhTuanTran92 Siêu sao 2304
T.26
H.0
B.10
74 TGxNarcissist Siêu sao 492
T.45
H.3
B.18
75 Azzurri x Milan Siêu sao 1661
T.45
H.2
B.31
76 NoFear8x Siêu sao 699
T.80
H.14
B.54
77 OVS Viet Anh dz Siêu sao 604
T.26
H.5
B.7
78 Farmer StaLin Siêu sao 720
T.58
H.5
B.32
79 x  Quý  x  Siêu sao 1647
T.51
H.4
B.23
80 GUxSuneo Siêu sao 2208
T.55
H.13
B.36
81 hhhx99 Siêu sao 1319
T.69
H.17
B.33
82 KSTARxHeRo Siêu sao 1434
T.97
H.23
B.71
83 0TryHardBillyĐấm Siêu sao 779
T.38
H.8
B.20
84 super100k Siêu sao 71
T.46
H.7
B.23
85 26   Siêu sao 663
T.44
H.6
B.23
86  79S Chelsea Siêu sao 4785
T.30
H.11
B.11
87 Ken Se7en Siêu sao 2222
T.58
H.10
B.41
88 TWzLeonard Siêu sao 339
T.34
H.3
B.15
89 xMaddison Siêu sao 647
T.40
H.7
B.24
90 Levitating Siêu sao 1127
T.36
H.8
B.20
91 FNGxBoln Siêu sao 603
T.76
H.9
B.46
92 DisconnectedMode Siêu sao 1872
T.30
H.3
B.15
93  Môc Çhâµ Milk Siêu sao 1661
T.44
H.6
B.27
94 Goni   Siêu sao 2326
T.29
H.5
B.11
95 HAGLCHAMPION Siêu sao 494
T.35
H.7
B.16
96 »NôngDânBánHành« Siêu sao 782
T.32
H.3
B.15
97 NapItTien Siêu sao 287
T.44
H.3
B.22
98 Rhÿmastic Siêu sao 1867
T.110
H.14
B.62
99 NTA Football Siêu sao 1239
T.49
H.9
B.30
100 Real Linh Siêu sao 165
T.50
H.11
B.37