# HLV Hạng Level Win rate
1 DIHxF4 Mist Siêu sao 989
T.63
H.2
B.10
2 NMG JoSeBắc Siêu sao 470
T.65
H.5
B.19
3 DIHxF4 LeeHariii Siêu sao 617
T.58
H.5
B.8
4 TG Quidii Siêu sao 652
T.57
H.7
B.7
5 DIHEsport T¬Rex Siêu sao 521
T.84
H.7
B.20
6 Julen Lopetegüi Siêu sao 436
T.72
H.4
B.18
7 LBK SangJunior Siêu sao 1231
T.60
H.7
B.13
8      ¤ T·H·Ø·R ¤ Siêu sao 855
T.53
H.7
B.14
9 3Z J·L Pp Siêu sao 1884
T.150
H.6
B.44
10 DIHEsport Subin Siêu sao 540
T.50
H.6
B.15
11 LT KhúcThụyDu Siêu sao 1561
T.69
H.9
B.28
12 Alpha Jirennn Siêu sao 1286
T.41
H.5
B.18
13 Kaká Santos Siêu sao 2419
T.140
H.16
B.89
14 XBРPennywise Siêu sao 383
T.28
H.2
B.8
15 NPNG »Câµ·ßa Âu´ Siêu sao 4255
T.40
H.6
B.10
16 Jack515 Siêu sao 573
T.46
H.10
B.12
17 GoldenBBQ Siêu sao 881
T.72
H.9
B.29
18 3z LinhGatsu Siêu sao 1588
T.122
H.17
B.54
19 3z Đậu Đậu Siêu sao 1218
T.54
H.10
B.29
20 3Z Pr1me Siêu sao 928
T.31
H.4
B.9
21 NPNG Aluzy Siêu sao 636
T.97
H.9
B.53
22 RTD Miu Miu Siêu sao 2080
T.39
H.4
B.5
23 F4 Bili Siêu sao 470
T.66
H.8
B.28
24 NPNG Mèobéo Siêu sao 471
T.33
H.3
B.7
25 F4 Rookie Siêu sao 415
T.56
H.3
B.9
26 VP No5Kenbi TD Siêu sao 315
T.55
H.6
B.28
27 NPNG NightMonkey Siêu sao 607
T.58
H.8
B.35
28 œSmile»Tory Siêu sao 897
T.29
H.1
B.9
29 jennierubyjane  Siêu sao 3114
T.41
H.12
B.21
30 Hậu DuệMist Siêu sao 699
T.40
H.4
B.6
31 P2W «Truonq98» Siêu sao 705
T.41
H.8
B.18
32 Alpha Beta Siêu sao 1077
T.46
H.3
B.17
33 Game Nhái Lq  Siêu sao 169
T.26
H.3
B.4
34 Tigers Detective Siêu sao 942
T.39
H.6
B.16
35 VietAnhNguyen Siêu sao 464
T.27
H.4
B.10
36 LTJoseMourinho Siêu sao 1062
T.26
H.8
B.5
37 Syringe Siêu sao 1210
T.39
H.8
B.14
38 NPNG Ravens Siêu sao 612
T.71
H.14
B.50
39 JackMinhNguyen Siêu sao 467
T.31
H.8
B.7
40 TCO Unknown Siêu sao 395
T.62
H.11
B.40
41 XBРYua Mikami Siêu sao 568
T.40
H.8
B.19
42 Milan Catenacio Siêu sao 1291
T.33
H.7
B.7
43 RedDevils United Siêu sao 340
T.31
H.3
B.8
44 Saint Laurent Siêu sao 581
T.28
H.2
B.9
45 Alpha EL MiLo Siêu sao 918
T.49
H.12
B.29
46 NPNG PhuThanh Siêu sao 1005
T.53
H.5
B.19
47 ASC Soleluna Siêu sao 1672
T.33
H.5
B.14
48 SSY SirCuong Siêu sao 1565
T.50
H.11
B.24
49 DRDONT Siêu sao 546
T.51
H.9
B.21
50 Play Handle 2020 Siêu sao 1217
T.61
H.26
B.40
51 London is Blue  Siêu sao 1580
T.35
H.5
B.14
52 SBTC TrùmNhổn Siêu sao 788
T.63
H.13
B.30
53 Do not cry bitch Siêu sao 82
T.31
H.0
B.10
54 SSY KAKA Siêu sao 424
T.79
H.33
B.59
55 F4 Gionni Siêu sao 935
T.34
H.4
B.12
56 CFC BánhMì Siêu sao 969
T.93
H.35
B.71
57 Tùng ºMilan Siêu sao 651
T.42
H.5
B.25
58 TIKI LAZADA   Siêu sao 1132
T.39
H.12
B.16
59 LBK Mean Kwan Siêu sao 939
T.57
H.11
B.32
60 NPNG Mihawk Siêu sao 1661
T.44
H.10
B.25
61 alpha Phuc C3 Siêu sao 603
T.43
H.7
B.22
62 ÔngChú Viettel Siêu sao 220
T.52
H.19
B.37
63 Farmer Tamada Siêu sao 795
T.28
H.9
B.9
64 JeseLinGát Siêu sao 378
T.56
H.25
B.36
65 Heo Sữa Siêu sao 1843
T.55
H.11
B.30
66 VT Henry Siêu sao 998
T.39
H.13
B.18
67 Vua FiFa O4 Siêu sao 427
T.47
H.14
B.26
68 Nev3rmine Siêu sao 635
T.44
H.16
B.22
69  Secretary Kim Siêu sao 149
T.51
H.4
B.26
70 Farmer RicharDo Siêu sao 264
T.30
H.3
B.13
71 marcellasne Siêu sao 399
T.35
H.2
B.16
72 Siegel Siêu sao 940
T.35
H.7
B.14
73 Kyler Quinn XXX Siêu sao 284
T.28
H.3
B.12
74 VT Lam Ars Siêu sao 881
T.41
H.11
B.18
75 DXG Pr1me Siêu sao 467
T.54
H.12
B.34
76 Trio »MSN Siêu sao 1492
T.57
H.23
B.38
77 99CR7 Siêu sao 534
T.27
H.4
B.8
78 XBĐ Shiba Siêu sao 894
T.54
H.8
B.37
79 MKDTDVT Siêu sao 1412
T.33
H.13
B.12
80 VuongLong515 Siêu sao 329
T.71
H.11
B.38
81 3Z xSuneo Siêu sao 1373
T.54
H.8
B.37
82 JR LADPHOENIX Siêu sao 631
T.25
H.8
B.7
83 VT Whitelion Siêu sao 244
T.70
H.9
B.51
84 BánhĐaKua Siêu sao 1743
T.64
H.20
B.45
85 GMxVuA Siêu sao 884
T.43
H.0
B.20
86 ManuelPellegrini Siêu sao 577
T.75
H.10
B.58
87 Tigers AreS Siêu sao 469
T.52
H.12
B.38
88 RinnZ Siêu sao 615
T.114
H.21
B.95
89 BarcaHaNoi Siêu sao 804
T.42
H.8
B.23
90 NBU HTU Siêu sao 1033
T.57
H.19
B.38
91 CFC SimVàThẻ Siêu sao 2534
T.60
H.14
B.38
92 NBU Duc Tien Siêu sao 2428
T.44
H.13
B.28
93 NPNG Phan Loc Siêu sao 1115
T.37
H.11
B.15
94 FCTH Gà nuôi Sâu Siêu sao 1135
T.48
H.8
B.29
95 Alpha Zeus Siêu sao 1093
T.79
H.23
B.60
96 NPNG BEAR Siêu sao 1550
T.61
H.12
B.42
97 ®Mr « TOM »® Siêu sao 1164
T.31
H.11
B.13
98 BongXinh878 Siêu sao 3683
T.79
H.13
B.60
99 Hykha Siêu sao 1128
T.32
H.3
B.15
100 £ion» Phú Tài Siêu sao 723
T.60
H.11
B.39