Thông tin cập nhật FIFA Online 4 Hàn Quốc ngày 26.5

- Tăng lương từ 210-220

- Thêm 263 cầu thủ mới màu Live

- Thêm sự nghiệp cầu thủ cho 43 cầu thủ

- Thêm thông tin team color cho các 84 cầu thủ

- 44 cầu thủ sẽ vào giới hạn

- Cập nhật 33 người quản lý CLB

- bỏ giới hạn cho 9 cầu thủ : 

- Thêm 4 trận đấu ở các giải đấu, bỏ 9 trận đấu ở các giải đấu khác nhau liên quan đến Nga