Danh sách những cầu thủ vào giới hạn trong FO4- P1

Huy Hùng 04/05/2019

Sau bản cập nhật 2/5, sẽ có rất nhiều những cầu thủ bị đưa vào danh sách giới hạn và sẽ không suất hiện thêm trong quá trình mở thẻ cầu thủ.

Danh sách những cái tên vào Limit là rất nhiều. Vì vây, hôm nay , FO4VN.COM chỉ đưa ra một số cái tên nổi bật sẽ bị thêm vào danh sách giới hạn ở bản cập nhật 2/5 Sắp tới.

Danh sách những cầu thủ vào giới hạn trong FO4- P1

G.Dos Santos GR

Alexander Pato GR

Luisao TB

L.Diarra TB

F.Uzoho TB

L.Diarra TT

F.Gago TT

Alexander Pato TT

W.Bony TT

Ricardo Goulart TT

J.Alvarado 18

G.Nunez 18

K.Politz 18

R.Cretaro 18

A.Johansson 18

D.Sidoel 18

T.Lowery 18

V.Di Cesare 18

J.Welsh 18

J.Walters 18

Negredo 18

P.Keegan 18

C.Samson 18

D.Shiels 18

B.Reid 18

O.Haddadi 18

L.Diarra 18

S.Anderson 18

M.De Jong 18