Tiếp tục danh sách những cầu thủ bị đưa vào danh sách giới hạn. Hôm nay FO4VN.COM tiếp tục đưa đến phần 2 với những cầu thủ còn lại đã bị đưa vào danh sách giới hạn của FIFA Online 4. Danh sách phần 2 gồm nhiều cái tên khá lạ và ít ai biết tới. Vậy họ là ai? Hãy cùng FO4VN.COM tìm hiểu ở bài viết dưới đây. Danh sách hạn chế mới trong FIFA Online 4 – P2
 1. R. Braña
 2. P. Lugüercio
 3. S. Pellissier
 4. D. Pugh
 5. C. Lustenberger
 6. W. Kvist
 7. D. Delaney
 8. E. Galeković
 9. S. Boyd
 10. J. Féret
 11. S. Freis
 12. T. Stead.
 13. N. Bungert
 14. Jonas
 15. T. Wachsmuth
 16. Miguel Torres
 17. A. Angoula
 18. A. Fleming
 19. A. Dercho
 20. Enrique
 21. F. Martos
 22. D. Orlishausen
 23. R. Festersen
 24. Clemente
 25. J. Bentley
 26. N. Rutten
 27. S. Bengriba