Ngày 29/8 (Thứ 5) sắp tới, FIFA Online 4 tiến hành bảo trì, cập nhật và thay đổi một số hạng mục. Ngoài việc cập nhật mùa giải HOT thì FIFA Online 4 Hàn Quốc cũng cập nhật luôn danh sách hạn chế mới cho FIFA Online 4.

Vậy, danh sách hạn chế này gồm những cái tên nào? Hãy cùng FO4VN.COM tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Danh sách cầu thủ hạn chế mới trong FIFA Online 4 - Phần 1

 1. J. O'Shea
 2. B. Nivet
 3. A. Robben
 4. D. Whitaker
 5. A. Revell
 6. D. de Vries
 7. S. von Bergen
 8. D. Bonera
 9. E. Moretti
 10. P. Cech
 11. A. Nef
 12. Nelson Ferreira
 13. P. Crouch
 14. M. Lehmann
 15. T. Barnetta
 16. R. Green
 17. Borja Fernández
 18. S. Riether
 19. J. Plašil
 20. R. Adler
 21. R. Würtz
 22. Accioly
 23. M. Gobbi
 24. M. Ishak
 25. M. Janko
 26. K. Risgård
 27. D. Srna