Danh sách cầu thủ vào giới hạn sau 2/5 phần 2

Gabriel Batistuta 05/05/2019

Sau bản cập nhật 2/5, sẽ có rất nhiều những cầu thủ bị đưa vào danh sách giới hạn và sẽ không suất hiện thêm trong quá trình mở thẻ cầu thủ.

Danh sách những cái tên vào Limit là rất nhiều. hôm nay , FO4VN.COM tiếp tục gửi đến các bạn phần 2 những cái tên bị đưa vào danh sách giới hạn.

Danh sách những cầu thủ vào giới hạn trong FO4- P2
F. Go  18

M. Reuben 18

L. YANOTUKA 18

Oujang 18

Hwang Jin Hee 18

R. Shishkin 18

A. Rodriguez 18

G. Pierce 18

A. Eckersley 18

G. Dos Santos 18

A. manganese 18

C. Rodriguez 18

Marquin Pinto 18

M. Reyes 18

D. Add 18

G. Barnes 18

M. Reynolds 18

P. Maletski 18

S. Ciani 18

Lee, Seung – Hyun 18

P. Escobar 18

P. Armero 18

K. bar check 18

D. Larsson 18

C. Montson 18

T. Werner 18

D. Loft 18

S. Thorn 18

K. Foreigner 18

Lee Hyun-seung 18

S. Darby 18

L. Trotter 18

Alessandri Patu 18

Layer 18

C. Robertson 18

Mao Genting 18

Yang Cheng 18

Li Wei 18

Han Fung 18

N. Luca Bica 18

Lange 18

Deng Xiaopai 18

Zhou Liao 18

Bigchang 18

Song Yoo-cheol 18

During 18

Yang Jin 18

Ou ya 18

M. Nicholas 18

B. Sarmiento 18

Jung Tao 18

Wang Wen 18

A. Gonzales 18

Wang Seoting 18

C. Mbengue 18

B. Kone 18