# HLV Hạng Level Win rate
1 3Z J·L Pp Siêu sao 2029
T.110
H.6
B.19
2 NPNG Aluzy Siêu sao 684
T.243
H.46
B.110
3 DIHxF4 LeeHariii Siêu sao 640
T.128
H.7
B.32
4 XBРFrankie Nam Siêu sao 1591
T.101
H.5
B.47
5 Soya Garden Siêu sao 769
T.32
H.9
B.2
6 kodemat70k Siêu sao 581
T.149
H.12
B.54
7 3Z J·L Ppp Siêu sao 725
T.43
H.3
B.9
8 Liquid Twistzz Siêu sao 914
T.104
H.18
B.55
9 DIHxF4 Subin Siêu sao 556
T.37
H.4
B.2
10 3z LinhGatsu Siêu sao 1724
T.168
H.16
B.77
Xem thêm top 100
# HLV Hạng Level Giá trị đội hình
1. NôngDânCàyChay Chuyên nghiệp 1 191
12,007,490,000,000 BP
2. Farmer Tony Huyền thoại 445
8,213,970,000,000 BP
3. Farmer Chicken Tinh Anh 1 428
7,117,177,000,000 BP
4. SinOfPrideDennis Thế giới 1 578
5,311,803,000,000 BP
5. Joyce9999 Tinh Anh 3 217
4,472,710,800,000 BP
6. Quân Gà Cày Chay Thách đấu 339
4,229,944,000,000 BP
7. Grizzly Cày Chay Tinh Anh 3 331
2,647,352,580,000 BP
8. NPK Gunz OG Chuyên nghiệp 1 160
2,359,700,000,000 BP
9. Farmer TrieuVan Tinh Anh 1 1596
2,046,263,000,000 BP
10. NhânDânCàyChay Tinh Anh 3 409
2,044,243,000,000 BP
Xem thêm top 100