Đánh giá mùa HOT : Luka Modric
Luka Modric: Ngọn cờ đầu của người Croatia Cái ngày Croatia nã 3 bàn vào lưới Argentina, người ta nói quá nhiều đến kẻ thất bại. Đó cũng là điều...
# HLV Hạng Level Win rate
1 LBK SangJunior Siêu sao 1002
T.31
H.2
B.5
2 Binruburin Siêu sao 583
T.34
H.8
B.15
3 AKs MILKTEAx07 Siêu sao 1180
T.28
H.8
B.6
4 NKT Patrick Siêu sao 256
T.40
H.4
B.11
5 33L8 8950 Siêu sao 983
T.30
H.5
B.9
6 NKT Bi Tinh Anh 1 2807
T.19
H.3
B.3
7 Alpha Penalty Tinh Anh 1 2098
T.19
H.0
B.3
8 AD NamNam Tinh Anh 1 431
T.23
H.5
B.6
9 Trang béo Ú Tinh Anh 1 421
T.21
H.4
B.3
10 FCTH MetTamDaiCa Tinh Anh 1 949
T.19
H.4
B.6
Xem thêm top 100
# HLV Hạng Level Giá trị đội hình
1. Farmer Tony Thế giới 3 826
24,896,647,000,000 BP
2. Quân Gà Cày Chay Thế giới 1 589
12,720,579,620,000 BP
3. Farmer Chicken Thế giới 3 757
11,120,958,000,000 BP
4. Grizzly Cày Chay Thế giới 3 359
6,761,075,100,000 BP
5. LT Joyce9999 Thế giới 2 326
5,085,893,000,000 BP
6. NPK Kizzi Thế giới 2 91
5,050,340,000,000 BP
7. PBCàyChay Chuyên nghiệp 1 60
4,993,293,000,000 BP
8. SinOfPrideDennis Chuyên nghiệp 1 641
4,421,362,000,000 BP
9. New  FIX Tinh Anh 1 1010
3,647,294,000,000 BP
10. TRANTRONG Chuyên nghiệp 1 530
3,350,409,000,000 BP
Xem thêm top 100
# HLV Hạng Level Win rate
1 KenCongTu77 Siêu sao 770
T.47
H.17
B.24
2 CAUBEDEMQUA Siêu sao 303
T.31
H.17
B.10
3 LFC Showmaker Siêu sao 363
T.33
H.10
B.11
4 ARS HưngBốcVác Siêu sao 892
T.35
H.9
B.16
5 MUHD 3ĐờiFanMU Siêu sao 2115
T.27
H.14
B.10
6 BemineTL Siêu sao 159
T.47
H.21
B.29
7 Lão Trần Siêu sao 1636
T.44
H.24
B.22
8 F2G÷BATIGOL Siêu sao 3747
T.42
H.13
B.17
9 KenKing77 Siêu sao 1005
T.42
H.12
B.22
10 cuonghien9295 Siêu sao 2496
T.47
H.20
B.21
Xem thêm top giả lập bảng xếp hạng