Tìm cầu thủ theo giá TTCN trên FO4PLAYER.COM
Như vậy là FO4PLAYER.COM lại tiếp tục ra mắt thêm tính năng mới, đó là một trong những tính năng rất được nhiều người chơi FIFA Online 4 quan tâm....
# HLV Hạng Level Win rate
1 DIHEsport Mist Siêu sao 906
T.240
H.22
B.38
2 NPNG PhanLoc Siêu sao 1091
T.58
H.3
B.4
3  Ronnie Siêu sao 521
T.93
H.3
B.37
4 DIHEsport Mësut Siêu sao 1389
T.125
H.3
B.20
5 3z LinhGatsu Siêu sao 1382
T.134
H.12
B.53
6 Mèo Méo Meo   Siêu sao 906
T.140
H.5
B.50
7 LBK PhanLoc Siêu sao 1147
T.73
H.6
B.15
8 Justin Bieberrr Siêu sao 735
T.66
H.5
B.18
9 3Z Lucky Siêu sao 726
T.140
H.9
B.42
10 BaoBinhHung Siêu sao 1036
T.222
H.21
B.132
Xem thêm top 100
# HLV Hạng Level Giá trị đội hình
1. Farmer Tony Thách đấu  382
4,736,303,000,000 BP
2. DIHEsport ShinHW Huyền thoại 702
4,411,643,000,000 BP
3. NôngDânCàyChay Thế giới 3 118
4,322,704,000,000 BP
4. MUHD Bất Mãn Thách đấu  366
2,014,844,200,000 BP
5. Farmer MU CrisPA Thách đấu  371
1,634,329,970,000 BP
6. Farmer CHÈ AK Thách đấu  146
1,390,974,000,000 BP
7. NPNG AC Milan Thách đấu  851
1,369,908,000,000 BP
8. QuanChicken92 Thách đấu  219
1,366,607,800,000 BP
9. Duy Cày Chay Thách đấu  553
1,330,439,000,000 BP
10. Farmer NGB91 Huyền thoại 324
1,290,119,000,000 BP
Xem thêm top 100