Sever Trung Quốc đã update trước mùa 22TS so với sever Hàn 1 ngày, Fo4vn xin gửi tới các bạn các chỉ số chi tiết trước khi các bạn có thể tra cứu trên FO4S.COM vào ngày mai