Đi kèm với việc thêm các tính năng mới thì 1.4 Nexon cũng cập nhật bản Roster Update kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Tuy đây là mùa đương đại nhưng có lẽ các HLV FO4 chỉ quan tâm đến các vị trí mang tính gánh lương như RB LB và GK là chủ yếu. Để giúp các HLV chuẩn bị lực lượng cho mình, chúng tôi xin gửi tới các bạn chỉ số của các cầu thủ 20live ở vị trí này để các bạn có thể nắm bắt được.

Vị trí RBVị trí LBVị trí GK