Cập nhật 4 kiểu ăn mừng mới trong FO4.

Huy Hùng 26/10/2018

Ăn mừng luôn là cách để thể hiện niềm vui của mỗi cầu thủ sau khi ghi bàn, và để đa dạng hơn cách ăn mừng thì FIFA Online 4 Hàn Quốc trong lần cập nhật tới đây đã cập nhật thêm 4 cách ăn mừng mới vô cùng thú vị.

Ăn mừng kiểu robot di chuyển

Shift + Q + ← →

Ăn mừng kiểu Dybala

Shift Q + ↑ ↑

Ăn mừng kiểu thổi sáo

Shift C + ↑ ↓

Ăn mừng kiểu đánh gót chân

Shift C + ← →