Ăn mừng luôn là cách để thể hiện niềm vui của mỗi cầu thủ sau khi ghi bàn, và để đa dạng hơn cách ăn mừng thì FIFA Online 4 Hàn Quốc trong lần cập nhật tới đây đã cập nhật thêm 4 cách ăn mừng mới vô cùng thú vị. Ăn mừng kiểu robot di chuyển Shift + Q + ← → Ăn mừng kiểu Dybala Shift Q + ↑ ↑ Ăn mừng kiểu thổi sáo Shift C + ↑ ↓
Ăn mừng kiểu đánh gót chân Shift C + ← →