Mỗi lần có cập nhật mới là người chơi lại than phiền là gameplay hình như bị fix, bị sửa đổi cái gì đó rất khó đá ( sự thật là toàn theo cảm nhận của bản thận ). Lần này Nexon fix khá nhiều thứ nhưng lại không có đề cập gì đến gameplay của game. Liệu có một pha chơi nerf ngầm gì không ?

Quan sát vào biểu đồ về số lượng bản thắng, tỷ lệ sút xa, đánh đầu từ ngày cập nhật bên Hàn là 21.1 có thể thấy chiều hướng của đồ thị có phần hơi chúc xuống một chút, tuy nhiên là không đáng kể so với trước đó, đây là sai số cho phép trong vận hành game, và có thể đánh giá là không hề có một sự can thiệp nào vào game play cả.

Trước đó là ngày 6.1.2022 thì biểu đồ đã có một pha gấp khúc khá lớn, đó là thời điểm Nexon đã điều chỉnh một chút gì đó, làm tỷ lệ mọi thứ đều có chiều hướng gia tăng.